Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehciri Birinci Dünya Savaşı başlamadan kısa bir müddet önce cereyan eden Bitlis Hadisesi de hesaba katılarak, “bir Kürd Ermeni ittifakına karşı hissedilen korku” ya da Abdurrezzak ve Kamil Bedirhanların Rusya’daki...

Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Umumi Savaş’ta Ermeni tehciri Anatolya’nın eski yerleşik kavimlerinden olan Ermeniler, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yer alan gayrimüslim unsurlardan biriydi. Batıdan yayılan milliyetçi fikirler, Kürdlerden önce Ermenileri harekete geçirmiş ve 1800’lerin son çeyreğinde milliyetçi Ermeni örgütleri kurulmuştu....

Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken 1. Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Balkan savaşlarından alınan ağır yenilgi ve toprak kaybından sonra, İttihat ve Terakki yönetimi imparatorluğun geri kalan topraklarını elde tutabilmek ve etnik olarak Türk unsurunun egemenliğine dayalı bir toplum yaratmak amacıyla, bir taraftan tehcir ve...

Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Bugün dünyada ve bölgemizde yaşanan toplumsal-siyasal gelişmeler ve bu bağlamada genel olarak şekillenmekte olan siyasal ve askeri saflaşmalar, dünyayı ve bölgemizi her zamandakinden daha çok yeni bir büyük dünya savaşı eşiğine doğru sürüklediği apaçıktır....

Seîd Veroj/ Temel insan hakkı olarak siyasallaştırılan dil ve Kürdçe

0
Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki kavimlerden yahut unsurlarda biri olan Kürdlerin, Kürdçenin eğitim-öğretim dili olması yönündeki talepleri yirminci yüzyılın başlarından itibaren gündeme gelmiştir.  20. yüzyılın başlarından itibaren gecikmeli olarak Kürdlerde gelişen milliyetçi düşüncelerin etkisiyle, ortaya çıkan...

Seîd Veroj/ Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” Sürgün Listesinden Mevlanzade Rıfat-7

0
Bu dönemde cemiyet üyesi olan kadrolar tarafından “Kürd Millet Fırkası” ve Kürd Demokrat Fırkası adıyla iki legal parti de kurulmuştu. Memduh Selim, Kürd Demokrat Fırkası genel sekreteri olarak dönemin gazetelerine açıklamada bulunmuştur. Cemiyet başkanı...

Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” sürgün listesinden Mevlanzade Rıfat-6

0
Kürdistan Teali Cemiyeti yönetimi adına Kürdistan meselesi ve Kürdlerin taleplerini görüşmek üzere, 10 Temmuz 1919’da dönemin Sadrazamı Damat Ferit Paşa kabinesi üyesi adına eski Şeyhülislam Haydari Zadenin daveti üzerine Sadarette yapılan görüşmede, hükümet tarafını...

Seîd Veroj/ Dersim’in Feryadına Giden Şeyh Abdurrahim ve 1937 Bismil Olayı

0
Dersim’in Feryadına Giden Şeyh Abdurrahim ve 1937 Bismil Olayı (1-2-3-4-5-6-7-8) (PDF) Aslında bu konuyu olayın yıldönümü olan 17-18 temmuzda yazacaktım fakat Lozan Antlaşması’nın yüzüncü yılı nedeniyle yazdığım yazılar araya girince, konuyu biraz gecikmeli olarak ele...

Seîd Veroj/ Dünden Bugüne Kürdçe Eğitim-Öğretim Talebi ve Seçmeli Kürdçe Dersi

0
İnsanlık için diller ve anadili ile eğitim, insanın eğitimi ve gelişimi için yerine getirilmesi gereken temel insan hakkıdır ve bunun gerçekleştirilmesi onurlu bir vazifedir. “Anadili, bireyin içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde...

Seîd Veroj/ Rojnameya Serbestî û Mewlanzade Rifat

0
  Dema behsa dewreya sereke ya rojname û rojnamevanîya Kurd bibe, bêguman divê navêSerbestî û Mewlanzade Rifat, di xetên pêşî de bêne lêkirin. Lewra Serbestî, yekemîn rojnameya rojane û herî temendirêj e ku bi rêvebirîya...