Seîd VEROJ/ Doktor Şükrü Mehmed Sekban’ın Kürd Cemiyetleri (Örgütleri) İçerisindeki Faaliyetleri-3

0
KTC’nin yanı sıra 1919’un ikinci yarısından sonra iki yeni Kürd partisi kurulur; “Kürt Millet Fırkası” ve “Kürd Demokrat Fırkası”. Kaynaklarda her iki partinin genel sekreteri olarak Memduh Selim’in adı geçmektedir. Kürt Demokrat Partisi Genel...

Seîd VEROJ/ Doktor Şükrü Mehmed Sekban’ın Kürd Cemiyetleri (Örgütleri) İçerisindeki Faaliyetleri-2

0
Dr. Şükrü Mehmet (Sekban), Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında ilan edilen İkinci Meşrutiyet’ten itibaren Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreçte kurulan Kürd cemiyetlerinin hemen hemen tümünde yer almış “müfrit Kürdçülerden” biridir. Bu cemiyetlerden: Kürd Teavün ve...

Seîd VEROJ/ Dr. Şükrü Mehmed Sekban (1881-1960)

0
Doğum yeri, tahsili ve meslek hayatı Mehmet Şükrü Sekban, 1881 yılında Ergani'de doğmuş, babası Üsteğmen Mehmet Ağa'dır. İlk tahsilini Ergani Maden'inde ve Hozat'da (Kızılkilise), orta tahsilini Diyarbakır'da, lise tahsilini de İstanbul Çengelköy Askerî Tıbbiye...

Seîd VEROJ/ Hamidiye Alayları ve Kürdler

0
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde teşkilatlandırılan, Kürdleri ve Kürdistan’ı da yakından ilgilendiren en önemli gelişmelerden biri de, 1891’de Padişah II. Abdülhamid’in adıyla anılan Hamidiye alaylarının kuruluşudur. Bölgede ve diğer ülkelerdeki benzeri uygulamaları inceleyerek bu projeyi...

Seîd VEROJ/ 17. Yüzyılın Sonlarından İtibaren Kürd Aşiretlerin Mecburi İskânı

0
Kürd aşiretlerinin batı vilayetlerine ya da İç Anadolu bölgesine iskânları 17. yüzyılın sonlarıyla 18. yüzyılın başlarına denk geliyor ve bu süreç ağırlıklı olarak 1850’lere kadar devam ediyor. Bu dönemde Kürdistan’daki Celaliler, Canbegler, Şemsıkiler, Heyderanlar,...

Seîd VEROJ/ Kürdistan Teali Cemiyeti ve Şubeleri

0
Kuruluş ve amaç “Kürdistan Teali Cemiyeti Kürd ulusunun temsilcisidir.” Seyyid Abdulkadir Uzun bir zamandan beridir ki Kürdistan Teali Cemiyeti (KTC) şubelerine dair yazmak üzer okuduğum farklı kaynaklardan birçok not kaydetmiştim. Son zamanlarda Kurdistan dergisi üzerinde çalışırken,...

Seîd Veroj/ 1914 Bitlis Kürd Ayaklanmasının Bastırılması, Mele Selim ve Arkadaşlarının İdam Edilmesi- 4

0
Bitlis’teki Rusya Konsolosluğu’na sığınan Mele Selim ve arkadaşları, Osmanlı devleti Birinci Dünya Savaşı’na dahil olup Rusya’ya savaş ilan edene kadar orada kalırlar. Rusya Konsolosluğu’nda bulundukları süre içerisinde, kaçmamaları ya da firar etmemeleri için, kırk...

Seîd Veroj/ 1914 Bitlis Kürd Ayaklanması- 3

0
Mele Selim komutasında 700 kişiden oluşan Kürdler, şehir merkezine doğru saldırıya geçerler. Resmi binalara ve kışlalara mevzilenmiş olan Türk birlikleri ile ayaklanan Kürd kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar başlar. “Daha önce harekete karşı gönderilen bir...

Seîd Veroj/ 1914 Bitlis Kürd Ayaklanması- 2

0
Mele Selim, hareket başlamadan önce 1913’ten itibaren bölgedeki nüfuslu Kürd din adamları, aşiret reisleri ve Ermeni temsilcilerinden şahsiyetleri ziyaret ederek harekete destek vermelerini talebinde bulunur. Bu amaçla görüştüğü şahsiyetlerden bir de, o dönem Van’da...

Seîd Veroj/ 1914 Bitlis Kürd Ayaklanması

0
Birinci Dünya Savaşı başlamadan çok kısa bir süre önce Bitlis’te liderliğini Hayretin Berazi, Sipkili Aziz Bey, Mele Selim, Zırkili Akid Efendi, Eleşkirt Şeyhi Osman Efendi ve Bekir Efendi’nin yaptığı bir Kürd başkaldırı hareketi meydana...