Mehmet Emin Aslan / Konsensüs Demokrasisi ve Bosna-Hersek Federal Konsensüs Demokrasisi

0
Dördüncü Bölüm Konsensüs Demokrasisi ve Bosna-Hersek Federal Konsensüs Demokrasisi Giriş Demokratik temel ilkeler ve kurumlar,  farklı grupların çelişen taleplerin niteliğine ve düzeyine göre, her devlete az veya çok değişik biçimde uygulanmaktadır. Değişik uygulamalardan hareketle oluşturulan modeller iki...

Mehmet Emin Aslan/ Ulusal-Demokratik Programın Teorik-Pratik Faaliyeti Pozitivist Siyaset Üzerinde Değil, Amaçlı Siyaset Üzerinde...

0
                                                             Üçüncü Bölüm Ulusal-Demokratik Programın Teorik-Pratik Faaliyeti Pozitivist Siyaset Üzerinde Değil, Amaçlı Siyaset Üzerinde Yükselmelidir. Ezilen-ulusların kurtuluş hareketlerinin mücadelelerini hangi siyaset tarzı ile yürütmeleri konusunu incelemeden önce, günümüzde küresel düzeyde yaşanan kaotik ortamda ezilen-ulusların ulusal kurtuluş...

Mehmet Emin Aslan/ İçinden Geçtiğimiz Süreçte Dünyanın Yaşadığı Krizler

0
İkinci Bölüm İçinden Geçtiğimiz Süreçte Dünyanın Yaşadığı Krizler İçinden geçtiğimiz süreçte dünya dört farklı krizi birlikte yaşamaktadır.  Bunlar; 1-Ekonomik ve siyasi kriz, 2- Siyasi ve ekonomik işleyişin neoliberalizmden neomerkantilizme doğru evrilmesi, 3- Dünyanın başını ABD ve...

Mehmet Emin Aslan/ Ulusal-Demokratik Program ve Federal Konsensüs Demokrasi Üzenine

0
Giriş 18. Yüzyıldan günümüze kadar gelen süreçte, modern çağın toplumsal-siyasal mücadelelerinin başat sorunları şu şekilde özetlenebilir. 18. yüzyılda, burjuva sınıfının öncülüğünde mutlak monarşiye karşı liberal demokrasi için yürütülen mücadeleler sayesinde bazı demokratik haklar ve özgürlükler...

Mehmet Emin Aslan/ Irak Federal Mahkemesi Kararları Üzerine 

0
Irak Federal Mahkemesi’nin 21 Şubat 2024’teki kararlarının amacı, Güney Kürdistan Federe Yönetiminin kısmi egemenlik yetkisini kısıtlamaktır. Irak devletinin asil niyet ve amacı, sadece kısmı egemenlik yetkisini kısıtlamak değil, gücü yetiğinde Kürdistan’ın federe statüsünü tamamen...

M. Emin Aslan/ Dünyada 3. paylaşım, Kürdistan’da iç paylaşım mücadelesi kızışmaktadır

0
Dünyanın içinden geçtiği süreç: 1945-1990 döneminde ABD dünya sisteminin hegemonik gücüydü. Ama tam olarak bu dönemde, bundan sonra değil. Bu hegemonyanın dayanağı refah ekonomisi ve refah devletiydi. 1990’dan sonra refah dönemi sona erdi ve o...

M. Emin Aslan/ Kürdler sömürgeci devletlerin yönetim biçimleri arasında değil, ulusal haklarına taraf olmalıdır

0
Günümüzde Kürdistan’ın kuzeyini sömürgeleştiren Türkiye’nin başat gündemi, kısmi anayasa değişikliği referandumudur. Türk toplumu referanduma ilişkin tutumundan dolayı iki karşıt cepheye bölünmüştür. Genel anlamda “Evet” cephesi her renkten Türk siyasi İslamcılar, muhafazakarlar ve milliyetçiler, “Hayır”...

M. Emin Aslan/ Ulusal Kimlik-Kültür ve Kürdler[1]

0
İnsanlar bir toplum biçimi içinde ve bu toplum biçiminin aracılığıyla yaşamlarını sürdürürler.  Toplumsal yaşamından ötürü, insanlar birçok kolektif kimlik edinirler. Cinsiyet kimlik, sınıfsal kimlik, dinsel kimlik, ulusal kimlik ve benzeri kolektif kimlikler vardır. Kolektif...

Mehmet Emin Aslan/ Kürd Ulusal-Demokratik Siyaseti ve Türkiye’nin 14 Mayıs 2023 Seçimleri Üzerine

0
TC’nin kuruluşundan 2002 yılına kadar Kemalist siyaset, farklı partiler ya da koalisyonlar veya askeri yönetimler biçiminde hep iktidarda olmuştur. 2002’den bugüne ise siyasi İslam anlayışına dayalı AKP iktidarı devam etmektedir. İşte 14 Mayıs seçimi...

M. Emin Aslan/ İran Kürdistan Demokrat Parti’nin İki Hizbinin Birleşmesin Üzerine

0
Kürdistan; İran, Türkiye, Irak ve Suriye devletleri arasında paylaşılmış uluslararası bir sömürge ya da ezilen-ulus statüsündedir. Söz konusu sömürgeci ya da ezen-ulus devletleri, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra küresel güçlerin desteğiyle kurulduklarından bu yana ve...