M. Emin Aslan/ Ulusal Kimlik-Kültür ve Kürdler[1]

0
İnsanlar bir toplum biçimi içinde ve bu toplum biçiminin aracılığıyla yaşamlarını sürdürürler.  Toplumsal yaşamından ötürü, insanlar birçok kolektif kimlik edinirler. Cinsiyet kimlik, sınıfsal kimlik, dinsel kimlik, ulusal kimlik ve benzeri kolektif kimlikler vardır. Kolektif...

Mehmet Emin Aslan/ Kürd Ulusal-Demokratik Siyaseti ve Türkiye’nin 14 Mayıs 2023 Seçimleri Üzerine

0
TC’nin kuruluşundan 2002 yılına kadar Kemalist siyaset, farklı partiler ya da koalisyonlar veya askeri yönetimler biçiminde hep iktidarda olmuştur. 2002’den bugüne ise siyasi İslam anlayışına dayalı AKP iktidarı devam etmektedir. İşte 14 Mayıs seçimi...

M. Emin Aslan/ İran Kürdistan Demokrat Parti’nin İki Hizbinin Birleşmesin Üzerine

0
Kürdistan; İran, Türkiye, Irak ve Suriye devletleri arasında paylaşılmış uluslararası bir sömürge ya da ezilen-ulus statüsündedir. Söz konusu sömürgeci ya da ezen-ulus devletleri, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra küresel güçlerin desteğiyle kurulduklarından bu yana ve...

Mehmet Emin Aslan/ Doğu Kürdistan ve İran’da Yaşanan Siyasal Gelişmeler Üzerine

0
22 yaşındaki Kürt kadını Jina Emini, teokratik/totaliter ve sömürgeci İran devletinin güvenlik güçleri tarafından başörtüsünü İslami kurallara uygun şekilde takmadığı gerekçesiyle, 13 Eylül 2022’de gözaltına alındı ve hunharca yapılan işkence sonucunda 16 Eylül’de yaşamını...

Mehmet Emin Aslan/ Türkiye Cumhuriyeti’nin Demokrasi Sorunu

0
Bu yazıyı 09.07.1937 tarihinde şehit edilen ve Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin önderlerinden biri olan Alişêr Efendi’nin anısına ithaf ediyorum. Önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkışına ve muhtevasına bakalım. Osmanlı bürokrasisinde ve şehir kökenli toprak ağalarında 1870’lerde devletin...

Mehmet Emin Aslan/ Rusya ile Ukrayna Savaşı’nın Gölgesinde Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkının Değerlendirilmesi

0
Rusya ile Ukrayna savaşı, bağımsız iki ezen ulus devletin kendi çıkarları için yürüttükleri bir savaştır. Rusya’nın bölgesindeki komşu ülkelere müdahalesi ilk değil. Nitekim Rusya 2008’de Gürcistan’a müdahale etmiş ve sonrasında Gürcistan sınırları içindeki Osetya...

Mehmet Emin Aslan/ Kamber Soypak

0
1996 yılında Vahdet Ateş, Said Veroj, Rahmetli Mele Abdurrahman Uçaman, Avukat Nimetulah Gündüz arkadaşlarla yaptığımız konuşmalarda Kürd kültürel kimlikli bir derginin yayınlanmasında bir ortak anlayış, eğilim ortaya çıkmıştı. 1996 yılının sonbaharında geçici olarak İstanbul’a...

Mehmet Emin Aslan/ Afganistan Olayı ve Pozitivist Siyaset Teorisinin Siyasal Gelişme Kavramının Değişen Anlamları...

0
ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilişini açıklayabilme açısından Batı dünyasına egemen olan siyasal gelişme kavramın değişen aşamalarını gözden geçirmek önemli.  Ama önce şunu belirtmemiz gerekir; Fransa Devrimi sonrasında tüm Avrupa toplumları sürekli bir düzensizlik, çatışma...

Mehmet Emin Aslan/ Ulus Devlet – II

0
ULUS DEVLETİN İKİNCİ KURUCU KAVRAMI: YENİ BİR MEŞRUİYET KAYNAĞI OLARAK TOPLUM SÖZLEŞMESİNİN DOĞUŞU Thomas Hobbes’un siyaset felsefesinin ve hatta laik/modern devletin doğuşunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu süreçteki Batı Avrupa’nın siyasi durumunu ve İngiltere’deki iç...

Mehmet Emin Aslan/ İbrahim Güçlü:  PKK hakkımda ölüm kararı almış

0
Kürdistanlı bir siyasetçi, aydın ve yazar olan İbrahim Güçlü, 02.04.2021 günü Diyarbakır’da düzenlediği basın toplantısında, Emniyet tarafından ‘PKK tarafından ölümle tehdit edildiği’ hakkında bilgilendirildiğini söyledi. PKK’nin ortaya çıkışından itibaren Kürdistan ulusal-demokrat, ulusal-devrimci kişileri ve kurumlarını...

Nivîsên Nú

Sernivîsên Reş