Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
30 Nisan 1919 tarihli Serbestî gazetesinde “Kürd Muhacirlerinin Durumu” başlığıyla yayımlanan yazıda; tehcir edilen Kürdlerden sağ kalanların Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinde açlık ve sefalet içinde bulunduklarını, bu durumun fazilet sahibi insanların yüreklerini yaraladığını belirterek, alınan...

Seîd Veroj/ Kürdistan İstiklal ve İstihlas Komitesi Başkanı Cibranlı Halit Bey 99 Yıl Önce...

0
I  14 Nisan 1924 günü itibarıyla Cibranlı Halit Bey ve Yusuf Ziya Bey’in idamı üzerinden 99 yıl geçmesine rağmen henüz idam gerekçesi, idamlarına dair mahkeme kararı ve savunmaları açıklanmamış. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında ve yeni bir...

Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
KTC’nin Kürd muhacirlerin iadesiyle ilgili çalışmaları ve girişimleri Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Mondros Antlaşması’nın önemli ve süratle yerine getirilmesi lazım gelen şartlarından biri de, muhacirlerin bir an önce vatanlarına iadesi idi. Antlaşma’nın imzalanmasından çok kısa...

Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Gönderildikleri sürgün yerlerinden Kürd muhacirlerin feryadı Son yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nu yöneten ve savaşa sokan İttihat Terakki muktedirleri, Kürdleri yerlerinden topraklarından sürmek ve muhacir etmekle yetinmemiş, aynı zamanda sürgünde uyguladıkları politikalarla adeta bunu bir Kürd kırımına...

Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Umumi Savaş esnasında iskâna tabi tutulup topraklarından zorla koparılan Kürdlerin; maruz kaldıkları asker baskısı, işkence, açlık, sefalet, hastalık ve onlara karşı doğal bir silah olarak kullanılan kış mevsiminin hava şartlarının yarattığı zorlu yaşam koşullarını...

Newroza şima pîroz bo!

0
NEWROZ Tarîx de meseleya Newroze, verê 2475 serrî mîladî, yanî wextê hikumdareya Împeratorîya Medya de peyda bîya. Goreyê neqilkerdişê tayê tarîxzanan, Astîyages (Ferîdûn), xelefê Key Akserî (Cemşîd) û hikumdarê peyên ê Împeratorîya Medya yo (V....

Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehciri Birinci Dünya Savaşı başlamadan kısa bir müddet önce cereyan eden Bitlis Hadisesi de hesaba katılarak, “bir Kürd Ermeni ittifakına karşı hissedilen korku” ya da Abdurrezzak ve Kamil Bedirhanların Rusya’daki...

Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Umumi Savaş’ta Ermeni tehciri Anatolya’nın eski yerleşik kavimlerinden olan Ermeniler, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yer alan gayrimüslim unsurlardan biriydi. Batıdan yayılan milliyetçi fikirler, Kürdlerden önce Ermenileri harekete geçirmiş ve 1800’lerin son çeyreğinde milliyetçi Ermeni örgütleri kurulmuştu....

Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken 1. Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Balkan savaşlarından alınan ağır yenilgi ve toprak kaybından sonra, İttihat ve Terakki yönetimi imparatorluğun geri kalan topraklarını elde tutabilmek ve etnik olarak Türk unsurunun egemenliğine dayalı bir toplum yaratmak amacıyla, bir taraftan tehcir ve...

Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Bugün dünyada ve bölgemizde yaşanan toplumsal-siyasal gelişmeler ve bu bağlamada genel olarak şekillenmekte olan siyasal ve askeri saflaşmalar, dünyayı ve bölgemizi her zamandakinden daha çok yeni bir büyük dünya savaşı eşiğine doğru sürüklediği apaçıktır....