Seîd Veroj/ Dünya yeni bir savaşın eşiğinde iken, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kürdlerin tehcirini...

0
Bugün dünyada ve bölgemizde yaşanan toplumsal-siyasal gelişmeler ve bu bağlamada genel olarak şekillenmekte olan siyasal ve askeri saflaşmalar, dünyayı ve bölgemizi her zamandakinden daha çok yeni bir büyük dünya savaşı eşiğine doğru sürüklediği apaçıktır....

Seîd Veroj/ Temel insan hakkı olarak siyasallaştırılan dil ve Kürdçe

0
Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki kavimlerden yahut unsurlarda biri olan Kürdlerin, Kürdçenin eğitim-öğretim dili olması yönündeki talepleri yirminci yüzyılın başlarından itibaren gündeme gelmiştir.  20. yüzyılın başlarından itibaren gecikmeli olarak Kürdlerde gelişen milliyetçi düşüncelerin etkisiyle, ortaya çıkan...

Seîd Veroj/ Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” Sürgün Listesinden Mevlanzade Rıfat-7

0
Bu dönemde cemiyet üyesi olan kadrolar tarafından “Kürd Millet Fırkası” ve Kürd Demokrat Fırkası adıyla iki legal parti de kurulmuştu. Memduh Selim, Kürd Demokrat Fırkası genel sekreteri olarak dönemin gazetelerine açıklamada bulunmuştur. Cemiyet başkanı...

Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” sürgün listesinden Mevlanzade Rıfat-6

0
Kürdistan Teali Cemiyeti yönetimi adına Kürdistan meselesi ve Kürdlerin taleplerini görüşmek üzere, 10 Temmuz 1919’da dönemin Sadrazamı Damat Ferit Paşa kabinesi üyesi adına eski Şeyhülislam Haydari Zadenin daveti üzerine Sadarette yapılan görüşmede, hükümet tarafını...

Seîd Veroj/ Dersim’in Feryadına Giden Şeyh Abdurrahim ve 1937 Bismil Olayı

0
Dersim’in Feryadına Giden Şeyh Abdurrahim ve 1937 Bismil Olayı (1-2-3-4-5-6-7-8) (PDF) Aslında bu konuyu olayın yıldönümü olan 17-18 temmuzda yazacaktım fakat Lozan Antlaşması’nın yüzüncü yılı nedeniyle yazdığım yazılar araya girince, konuyu biraz gecikmeli olarak ele...

Seîd Veroj/ Dünden Bugüne Kürdçe Eğitim-Öğretim Talebi ve Seçmeli Kürdçe Dersi

0
İnsanlık için diller ve anadili ile eğitim, insanın eğitimi ve gelişimi için yerine getirilmesi gereken temel insan hakkıdır ve bunun gerçekleştirilmesi onurlu bir vazifedir. “Anadili, bireyin içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde...

Seîd Veroj/ Rojnameya Serbestî û Mewlanzade Rifat

0
  Dema behsa dewreya sereke ya rojname û rojnamevanîya Kurd bibe, bêguman divê navêSerbestî û Mewlanzade Rifat, di xetên pêşî de bêne lêkirin. Lewra Serbestî, yekemîn rojnameya rojane û herî temendirêj e ku bi rêvebirîya...

Seîd Veroj/ Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” Sürgün Listesinden Mevlanzade Rıfat-4

0
22 Teşrin-i Evvel 1334 (22 Ekim 1918)’de Mevlanzade Rıfat’ın başkanı olduğu ve Emin Âli Bedirhan, Mazlûm Bey (gazeteci), Mehmet Faik Bey (tüccardan), Ragıp Bey (Müdafaa gazetesi sahibi) ve Babanzade Aziz Bey’in kurucuları arasında olduğu...

Seîd Veroj/ Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” Sürgün Listesinden Mevlanzade Rıfat-3

0
Mevlanzade Rıfat eşine nazire olsun diye Kadınlar Dünyası’na karşı sadece bir sayı Erkekler Dünyası gazetesini (6 Kanun-i Sani 1329/ 19 Ocak 1914) çıkartmış. “İki Söz” başlıklı giriş yazısında, bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklamıştır: “Erkekler...

Seîd Veroj/ Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” Sürgün Listesinden Mevlanzade Rıfat-2

0
Geçen yazıda da kısaca belirtiğim gibi Mevlanzade Rıfat, İkinci Meşrutiyet’in ilanından 1913’e kadar aktif olarak basın-yayın faaliyetinde bulunmuş, Umumi Savaş’ın sona ermesi ve Mondros Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte, hem örgütsel hem de basın alanında Kürt...