Seîd Veroj/ Dünden Bugüne Kürdçe Eğitim-Öğretim Talebi ve Seçmeli Kürdçe Dersi

0
İnsanlık için diller ve anadili ile eğitim, insanın eğitimi ve gelişimi için yerine getirilmesi gereken temel insan hakkıdır ve bunun gerçekleştirilmesi onurlu bir vazifedir. “Anadili, bireyin içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde...

Seîd Veroj/ Rojnameya Serbestî û Mewlanzade Rifat

0
  Dema behsa dewreya sereke ya rojname û rojnamevanîya Kurd bibe, bêguman divê navêSerbestî û Mewlanzade Rifat, di xetên pêşî de bêne lêkirin. Lewra Serbestî, yekemîn rojnameya rojane û herî temendirêj e ku bi rêvebirîya...

Seîd Veroj/ Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” Sürgün Listesinden Mevlanzade Rıfat-4

0
22 Teşrin-i Evvel 1334 (22 Ekim 1918)’de Mevlanzade Rıfat’ın başkanı olduğu ve Emin Âli Bedirhan, Mazlûm Bey (gazeteci), Mehmet Faik Bey (tüccardan), Ragıp Bey (Müdafaa gazetesi sahibi) ve Babanzade Aziz Bey’in kurucuları arasında olduğu...

Seîd Veroj/ Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” Sürgün Listesinden Mevlanzade Rıfat-3

0
Mevlanzade Rıfat eşine nazire olsun diye Kadınlar Dünyası’na karşı sadece bir sayı Erkekler Dünyası gazetesini (6 Kanun-i Sani 1329/ 19 Ocak 1914) çıkartmış. “İki Söz” başlıklı giriş yazısında, bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklamıştır: “Erkekler...

Seîd Veroj/ Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” Sürgün Listesinden Mevlanzade Rıfat-2

0
Geçen yazıda da kısaca belirtiğim gibi Mevlanzade Rıfat, İkinci Meşrutiyet’in ilanından 1913’e kadar aktif olarak basın-yayın faaliyetinde bulunmuş, Umumi Savaş’ın sona ermesi ve Mondros Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte, hem örgütsel hem de basın alanında Kürt...

Seîd Veroj/ Cumhuriyet’in “Yüzellilikler” Sürgün Listesinden Mevlanzade Rıfat

0
Bundan yaklaşık bir yıl önce yine Rudaw.net’te “Bir Kürdün Sahipliği ve Yönetiminde Çıkan İlk Günlük Gazete: Serbestî Gazetesi ve Mevlanzade Rıfat” başlığıyla iki bölüm halinde yayımlanan yazımdan ağırlıklı olarak Mevlanzade Rıfat ve sahibi olduğu...

Seîd Veroj/ Biz çocuk iken serrnewe nasıl kutlanırdı

0
Serrnewe, “serr+newe” sözcüklerinden oluşan bitişik bir kelime olup kürdçenin kirdî/dimilî/zazakî lehçesinde "yeni yıl" ya da "yıl başı" anlamına gelir, kurmancî lehçesinde ise "sersal" ya da "serê salê" olarak adlandırılır. Çocukluk dönemi derken de, altı...

Seîd Veroj/ Kürdistan Teali Cemiyeti ve Şubeleri-8

0
Kürdistan Teali Cemiyeti ve şubeleri niçin kapatılmış Limni adasında bulunan Mondros kasabasında 30 Ekim 1918’de imzalanan antlaşma, fiilen Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu getirmiş ve o ana kadar zaten hemen hemen bütün Hıristiyan unsurlar (milletler) Osmanlı...

Seîd Veroj/ Kürdistan Teali Cemiyeti ve Şubeleri-7

0
Varto KTC Şubesi: Çeşitli kaynaklarda Varto yani Kürdçe adıyla Gimgim’de Kürdistan Teali Cemiyeti şubesi kurulduğu belirtilmektedir ancak cemiyetin tam olarak hangi tarihte kurulduğu ve kurucuların kimlerden oluştuğu belirtilmemektedir. 19 Temmuz 1919’da yayınlanan Kurdistan...

Seîd Veroj/ 20. Yüzyılın Başlarında Kürd Dili Üzerine Çalışmalar (1900-1923)

0
Giriş Yerine Önsöz Elinizdeki bu çalışmada, 20. yüzyılın başlarından itibaren gecikmeli olarak Kürdlerde gelişen milliyetçi düşüncelerin etkisiyle, ortaya çıkan basın-yayın faaliyetleri aracılığıyla hızlanan Kürd dili çalışmaları çerçevesinde, Kürdçeyi modern bir yazım, eğitim ve öğretim diline...