Seîd Veroj/ Kurdîzade Ahmed Ramiz’in Kürdlere Hitabı: Reşbelek

0
Reşbelek; Kürdîzade Ahmed Ramiz’in Kürdlere hitabı ve çağrısıdır. 15 Ocak 1911 tarihinde basılan Hulasa-yı Akait kitabının ikinci bölümü olarak yayımlanmış ve kitapçığın üçte ikisi bu metinden oluşmaktadır. Reşbelek, Seyyid Taha Efendiye ithaf edilmiş ve...

Seîd Veroj/ Kürdistan semalarında kayan bir yıldız: Seyyid Abdülkadir

0
Seyyid Abdülkadir, meşhur Nakşi Şeyhlerinden Şeyh Ubeydullah’ın oğludur. Hakkari’de 1851 yılında doğar. 1879-80 yıllarında Şeyh Ubeydullah Nehri’nin liderliğinde başlayan Kürt hareketinde, oğlu Ubeydullah 28 yaşlarında ve hareketin askeri örgütlenme hiyerarşisinde babasının sağ kolu konumundadır. Hareketin...

Seîd Veroj/ Cibranlı Halit Bey’in Tutuklanması IV

0
Halit Bey bütün bu çalışmaları yürütürken, Cumhuriyet hükümeti bölgedeki bürokratları, ajanları, işbirlikçileri ve hareket karşıtı aşiret liderlerinin aracılığıyla Halit Beyi ve arkadaşlarını gözetliyordu. Bundan dolayı Halit Bey pasif göreve alınmıştı fakat Erzurum’dan çıkmaması için...

Seîd Veroj/ Kürdistan İstiklal Komitesinin Amacı, Örgütlenmesi ve Şubeleri- III

0
Mevcut bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla Kürdistan İstiklal Komitesinin (KİK), illegal bir şekilde hücre tarzı temeline dayalı olarak örgütlenmiş. “Örgüt hücre esasına göre örgütlenmişti ve her hücre 12 kişiden oluşuyordu. Hücre üyeleri birbirini tanımazdı, her hücre...

Bahoz Şavata/ Bi Seîd VEROJ re li ser pirtûka “Du Birayên Bedirxanî: Celadet û...

0
Bahoz Şavata; Li Ser Pirtûka Du Birayên Bedirxanî..... hevpeyvîn, kt 42 hevpeyvin 46-51 (PDF) Bahoz Şavata: Ji Bedirxanîyan gelek şexsîyetên navdar hene û herweha li ser wan xebat û lêkolîn girîng jî çebûne, tu di...

Seîd Veroj/ Kürdler ve Seçim – 2

0
14 Mayıs 2023 seçimlerine gelince; seçim olacak olmayacak tartışmaları geride kalırken, şimdi ise 14 mayısta ortaya çıkacak seçim sonuçlarını taraflar hazmedip kabul edecek mi etmeyecek mi tartışması ve şüpheleri halan devam etmektedir. Bu şüphe...

Seîd Veroj/ Mîrdasî kamî yî?

0
War û walatê ma de kamcin qewman hikûm kerdo? Seba ke babet û dakera nûstişdê ma mintiqa Gêl û dorûberê ewcayan o, yanî war û welatê hikûmdareya Mîrdasî(Mirdêsî)yan o, lazimo bi kirra der ma...

Seîd Veroj/ Kürdler ve Seçim – 1

0
Seçim gündemi nedeniyle Cibranlı Halit Bey üzerine yazdığım seri yazılara ara verip, geri kalan kısmını sonradan yayınlamak üzere şimdilik seçime dair bir şeyler yazmak istiyorum. Yaklaşık yüz yıllık Cumhuriyet tarihinde yeni bir seçime doğru...

Seîd Veroj/ Cibranlı Halit Bey’in Örgütsel ve Siyasi Çalışmaları: Kürdistan Teali Cemiyeti’nden Kürdistan İstiklal...

0
II Bundan önceki yazıda Cibranlı Halit Bey’in KTC içerisindeki faaliyetlerinden bahsetmiştim. Bu yazıda ise KTC’nin bütün şubeleriyle birlikte kapatılmasından sonra kurulan Kürdistan İstiklal Komitesi’nden veya mahkeme tutanaklarında geçen adıyla “Kürdistan İstiklal ve İstihlas Cemiyeti” yahut...

Seîd VEROJ/ Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Kürt Basını

0
Öz: Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyılın ortalarına doğru devlet dışı çevreler ile imparatorluk bünyesindeki ulusların süreli yayın macerasından söz edilebilir. Söz konusu yüzyılın sonlarına doğru ise, Kürt süreli yayıncılığının başladığı gözlemlenmektedir. İlk sayısı 1898’de çıkan...

Nivîsên Nú

Sernivîsên Reş