Kamuran Âli Bedirhan/ Kürdler Hakkında

0
(Serbestî, Sayı: 181, 21 Kanunî Evvel 1918) Birbirini takip eden 10’u geçen makalemiz şu anda çevremizde lazım gelen etkisi, genel tesiri icra edemedi. Kürdistan’ın Osmanlı devlet ve unsurları arasında gelecek hayatımız üzerinde ifa edeceği pek mühim...

M.Hüseyin Taysun/ Türkiye’de Çapsız Medya Kürd Düşmanlığı Üzerinden Besleniyor

0
Bütün dünyada yaşanan olayları, insanlık medya organları vasıtasıyla öğrenip bilgilenirken Türkiye’de ise ırkçılık, başka milletlere düşmanlık ve yaşanan olayları Türk’e göre çarpıtılmış bir biçimde öğrenmektedir. Bunun en somut örneklerini yüzlerce televizyon kanalında, onlarca yayın...

Seîd Veroj/ Kurdistan Teali Cemiyeti ve Şubeleri-5

0
Siirt KTC şubesi Kürdistan Teali Cemiyeti’nin kurulan önemli şubelerinden bir de Siirt şubesidir. Farklı kaynaklarda kuruluşla ilgili değişik tarihler belirtilse de, 8 Mayıs 1335 (8 Mayıs 1919) tarihinde yayımlanan ve KTC’nin yayın organlarından biri...

Seîd Veroj/ 1918’de Kürd Diline Dair Yayınlanmış Önemli Bir Eser: Mukaddimet’ûl İrfan-1-2

0
Mukaddimet’ûl İrfan, adından da anlaşıldığı gibi, “İrfan” adlı çalışmanın giriş kısmı mahiyetindedir. Bu risalede Mukaddimet’ûl İrfan, Kürd dil bilimine giriş manasında kullanılmıştır. İrfan, Arapça kökenli bir kelime olup bilim, bilme, öğrenme ve usul anlamında...

M. Hüseyin Taysun/ Kürdlerin Milli ve Manevi Değerlerini Yönetecek Bir Oluşuma İhtiyaç Var

0
Son dönemlerde Kürdlerin cephesinde yaşanan olumsuzluklar ve mevzi kayıpları, Kürd ve Kürdistani mücadeleyi dert etmiş kişi ve çevrelerde büyük bir moral bozukluğuna sebep olmuştur ve bundan dolayı biz Kürdler nerede yanlış yapıyoruzu tespit etmenin...

İbrahim Güçlü/ Seçimler, Kürtler, Dersler, Bir İtiraf ve Muhasebe…

0
Türkiye’de 14 Mayıs 2023 tarihinde beklenilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri yapıldı. Seçimlere Cumhur İttifakı ve (Millet İttifakı+PKK/ HDP/YSP ve uyduları, FETÖ) olarak iki blok halinde seçimlere katılım oldu. Bu iki blok da seçimlerde...

Faik Bulut/ Irak’ta Kürtlere yönelik Enfal operasyonlarına ilişkin tanıklık ve belgeler

0
"Enfal soykırımı bir insanlık suçu olmasının ötesinde, trajedi ile yaşam sevincini içinde barındıran bir süreç. Felaketi unutmak isteyenlerle onu sadece birer simge olarak hatırlayanlar arasında yaşanan bir çelişki" 35 yıl önce diktatör Saddam Hüseyin devrinde planlanıp uygulanan Enfal askeri...

BÎRA ME- Emin Feyzi/ Kürdler Hangi Unsurdandırlar

0
Bu konunun tufanla alakası olduğundan bir tufandan bahsetmek icabeder. Tufanın oluşumunu bazı kimseler inkar ederler. Tarihten önceki zamana ait olan tufan için en doğru haberci Kur’an-ı azimû’ş- şandır. Tufanın etrafında deveran eden ahdi kadim...

Erdoğan Yalgın/ Kürtlerin, İslam Öncesi Gizemli Bilgilerinin Başlangıç ve Sonucu: SERENCAMNAME

0
Özellikle 90’lı yıllarda Türkiye ve Avrupa gündeminde görünüme çıkan Alevilik inancının yazılı metinlerinde sıkça bazı söylem dile getirilirdi. ”Kürt’ten Alevi olmaz! Kürt Alevi’si yoktur! Kendisine “Kürdüm” diyen “Aleviler” aslında Türkmen’dirler. Osmanlı zulmü karşısında dağlara...

Müslüm Üzülmez/ Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri Üzerine

0
Yakın zamanda politik ve stratejik derinliği olan ve çok tartışılan, konuşulan, haklarında çeşitli makaleler yazılan bazı kitapları aralıklarla okudum: Samuel P. Huntington’un Medeniyetler Çatışması, Francis Fukuyama’nın Tarihin Sonu ve Son İnsan, Thomas Friedman’ın Küreselleşmenin...