BÎRA ME- Lawî Kurdê Silîvî Ebduselam/ Welat

0
Welat: Ew cîyê ku mirov di nava wî da disekine we li ser wî digere kû ji bab û kalê mirov ji mirovan ra maye. Welat pur şîrîn, pur ezîz e; lewra cî û meskenê...

Seîd Veroj/ Kurdîzade Ahmed Ramiz’in Kürdlere Hitabı: Reşbelek

0
Reşbelek; Kürdîzade Ahmed Ramiz’in Kürdlere hitabı ve çağrısıdır. 15 Ocak 1911 tarihinde basılan Hulasa-yı Akait kitabının ikinci bölümü olarak yayımlanmış ve kitapçığın üçte ikisi bu metinden oluşmaktadır. Reşbelek, Seyyid Taha Efendiye ithaf edilmiş ve...

BÎRA ME-Mirzayî Cızirî/ Kürd var, Kürdçe var, Kürdistan var! Bu kadar varlıklar içinde niçin...

0
Ben milletimle hasbihali pek arzu ediyorum. Sohbet ve arkadaşlığından mahrum edildiğim vatandaşlarıma çok hem de pek çok şeyler söylemek istiyorum. Lakin maalesef hiçbir şeyi söyleyemiyorum. Çünkü dinlemeyi tahammül edemeyen dimağlara, hakikat sesi yıldırım tokmağı...

BÎRA ME- Mehmed Mihri/ Müsemmasız İsimler ve İsimsiz Müsemmalar

0
Eski filozoflar bütün mevcudatı (alemde varolanların tümü) zihnen analiz ederek, varlığı dört kısma ayırmışlardır: Hakiki varlık, zihni varlık, yazınsal varlık ve sözlü varlık. Mevcut eşyanın tümünde bu varlıklar mevcut olduğu gibi bu varlıklar arasında...

BÎRA ME-Hizanîzade Kemal Fevzi/ Kürdistan mecmuası münasebetiyle Kürd gençliğine!

0
Kürd gençliği “Jîn” mecmuasının bir kardeşini yayın sahasına koymak suretiyle milli tezahüratın yeni bir şeklini izhar etti (gösterdi). Zaman-ı nezaket siyasetine karşı bu iki mecmuanın yalnız ilim sahasında fikirleri dolaştırmak, itiraf ederim ki ilk...

BÎRA ME- Hakkarili Rahmi/ Baskı ve Gelişim

0
Mensubu bulunduğumuz Kürd milletinin muhtaç olduğu ilk teşebbüslere şimdiye kadar çaba sarfedenlerin gayretlerine karşı pek çok engeller bulunuyordu. Özellikle baskı idaresinde ve onu takip eden yarı baskı idareleri dönemlerinde “Kürd” kelimesini kullananlara adeta asi...

Abdullah Cevdet/ Bir Hitab

0
İster kalemi olsun, ister pratiği olsun dünyada hiç büyük bir eser yoktur ki büyük bir cesaret ve yürekliliğin yardımıyla meydana gelmiş olmasın. Kürd gençlerine bu “prensibi” şiddetle arz ederim. Milliyetlerin öne çıktığı ve oluştuğu...

BÎRA ME-Celadet Bedirhan/ Kürdler ve Kürdistan: Kürdlerde ittifak

0
(Serbestî, no: 489, 8 Mayıs 1919): -İttifaka her zamandan ziyade muhtacız- Cemiyetlerin beka ve devamında, özellikle oluşum ve meydana çıkış dönemlerinde, ittifak ve yardımlaşmanın hakkıyla elde ettiği seçkin ve yüksek mevkii, şark ve batı uleması tarafından...

BÎRA ME-Mehmed Mihri/ Kürdler ve Seçim

0
"Medeni ülkelerde mebus; milletin mümessili, ruh hallerini, medeni ve manevi ihtiyaçlarına vakıf, genelin teveccühüne mazhar (erişmiş), alim, hür, serbest, azade, vatan-millet ve devlete hizmetçi, hakkı söyleyen, hakperest, iradesine sahip ve mazlumun hamisi ve koruyucusudur....

Hekkarili Abdurrahim Rahmi/ Kürdler ve Kurdistan[1]

0
Kurdistan Teali Cemiyeti’nin birkaç gün evvel yayınladığımız beyannamesini bugün tekrar aldığımız karar neticesinde basıyoruz. Bu beyannamenin, tüm nüshalarının kamilen dağılımı ve peş peşe gelen müracaatlar neticesinde, yayınlanması için tekrar karar alma mecburiyeti oluştu. Kurdistan Teali...

Nivîsên Nú

Sernivîsên Reş