Kamuran Bedirhan/ Kürdler: Tarihi ve ictimai tetkikat

0
(İçtihad, no: 130, 14 Teşrini Sani 1918): Aşiretler ve Muhacirler Genel Müdürlüğü son haftalar zarfında; “Doktor Frich” tarafından telif edilip Berlin Şark Akademisi’nce basılan “Kürdler” unvanlı tarihi ve ictimai tetkikler mahsulü olan mühim bir eserin...

Kurdîzade Ahmed Ramiz/ Reşbelek

0
 Reşbelek Piştî wacibatên li ser me, ez dibêjim ku heta îro, her çiqas zanyar, fazîletdar/dilpak, edebîyatvan û nivîskar, ji cins û qewmê Kurdan hatine jî, eger tu komek zehf hindik jê derxînî, ew jî wek...

Seîd Veroj/ KURDISTAN: 1919-1920 (Kovareke serbixwe û fikrî ya sîyasî, komelî, edebî û îlmî...

0
Pêşgotin Yekemîn jimara mecmua (kovara) Kurdistanê di 30ê Kanûna Paşîna/Çileya 1919an de hatîya çapkirin û li ser çapkirina wê nêzîkê 105 sal derbas bûne. Kovara Kurdistanê li ser hev 19 jimar çap bûne û di...

BÎRA ME- Kürdistan Cemiyeti Nizamnamesi

0
Kürdistan Cemiyeti Nizamnamesi İstanbul Necmi İstikbal Matbaası 1334 (1918) Madde 1: Kürd milletinin siyasi, iktisadi ve sosyal menfaatleriyle, tarihi ve örfi hukukunun temini ve kolayca inkişafı maksadıyla “Kürdistan Cemiyeti” namıyla bir cemiyet kurulmuştur. Merkezi İstanbul’dadır. Kürdistan’da ve ihtiyaca...

BÎRA ME- Celadet Bedirhan/ Borazanın Kurşunu

0
Ocak Peygamberinin çizmiş olduğu sevkü’l ceyş haritasında kırmızı kalemle işaret olunan yolu takip ediyorduk: Turan. Irak’ın cehennem sıcaklarını hatırlatan bu Acemistan ovasında zorlukla ve meşakkatle ilerliyorduk. Daha sabahleyin yürüyüşe başlarken harita üzerinde konak mahalli olarak...

BÎRA ME- Gîw Mukrîyanî/ Yekîtî Zimanê Kurdî[1]

0
Zanayê bilind û nas û pisporrê mezin, mamosta Mihemed Mîhrî ku ji Stembûllê destê alîkarî bo Hetaw dirêj kirbû û be şîrîntirîn şêwe û şêwr kelêna (yekêtîy zimanî kurdî) li Hetawê jmare 47 ve...

BÎRA ME- İbnû’l Reşid/ Vaziyeti Umumiye-i Ekrada Bir Nazar [Kürtlerin Umumi Vaziyetine Bir Bakış]

0
(Kurdistan, No: 8; 2 Mayıs 1335) Bugünkü alemin vaziyeti karşısında; Kürd efkar-ı umumiyesinin (kamuoyunun) hazırlanması, Kürd milletinin geleceği noktayı nazarından ne kadar zaruri ve mühim ise, ‘’Kürd muhacirlerinin durumlarının ıslahı ve yurtlarına lüzum-i iadeleri de...

Murat Issı/ Bir Osmanlı-Kürt Aydını: Malatyalı Bedri*

0
Giriş Malatyali_Bedri_ve_Kurdistan.pdf Bedri Bey, II. Meşrutiyet dönemi matbuat tarihinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, az bilinen, yazıları pek gün ışığına çıkmayan ancak dönemin Kürt neşriyatında önemli bir yer edinmiş yazarlardan biridir. Yaşamının bilinen dönemi, II....

Abdullah Cevdet/ İttihad Yolu [Birlik Yolu]

0
Rojî Kurd mecmuası yazısını masamın üzerinde gören saygın ve aziz dostum birdenbire: “Nedir bu mecmua?” dedi. Ben “Kurdolocya organı” yani Kürdlük hakkındaki toplumsal ve ırksal araştırmanın yayın organı, dedim. Arkadaşım mecmuayı açtı, gözü bir makaleye ilişince:...

Destnivîseke Şêx Eskerîyê Kurê Şêx Ebdurrehmanê Aqtepî

0
Sala 2016an, Fuadê Erxenî, pirtûkên erebî, osmanî û kurdî yên Mela Zulkufê Zîlan radestî min kir. Di nav wan de menzûmeyeke fiqhê ya bi navê Sefînetu’l-Ekrad bi kurmancî û Feraidu’l-Exyara Şêx Eskerî jî bi...