BÎRA ME-Kake Heme (Mehmed Mihri)/ Türkiye Milliyetperverleri

0
(Kurdistan Mecmuası, No: 19) Avrupa gazetelerinin ihbarlarına binaen Türkiye milliyetperverleri (vatanseverleri) üzerinde İtilaf Devletleri’nin müttefiken (birlikte) hareket edeceklerini karara bağlamışlardır. Şu haberin mûfad ve mazmunundan (kavram ve içeriğinden), adalet, insaniyet, siyaset, ilim ve hukuk noktayı nazarından...

BÎRA ME-Hizanîzade Kemal Fevzi/ Kürdistan Mecmuası Münasebetiyle

0
(Kurdistan; No: 3 Birinci sene, 25 Şubat 1335 (25 Şubat 1919) Kürd gençliği “Jîn” mecmuasının bir kardeşini yayın sahasına koymak suretiyle milli tezahüratın yeni bir şeklini izhar etti (gösterdi). Zaman-ı nezaket siyasetine karşı bu iki...

Lawê Kurdê Silîvî: Abdulselam/ Welat

0
Welat: Ew cîyê ku mirov di nava wî da disekine we li ser wî digere kû ji bab û kalê mirov ji mirovan ra maye. Welat pur şîrîn, pur ezîz e; lewra cî û meskenê...

Hizanizade Kemal Fevzi/ Bir Cevap [1]

0
Geçen haftalarda yayınların bırakıldığı yerde yedinci nüshada Mirza-yi Ciziri Hazretlerinin “Bir Sual” adlı önemli bir makalesine tesadüfen gözüm ilişti. Sual cidden mühim ve derin idi. Ne fayda ki; fazıl muhterem cevabını -sathi olarak- makalesinin...

Pavel Anatolîyeviç Sûdaplatov/ Îstixbarat û Kremlîn

0
Barzanî bi çavê xerîba (biyanîyan) Nivîskar: Pavel Anatolîyeviç Sûdaplatov Werger ji Rûsî: Doç. Dr Ekrem Önen Ev nivîsa jêrîn ji pirtûka Pavel Anatolîyeviç Sûdaplatov a ku bi zimanê Rûsî, di bin navê "Îstixbarat (muxaberat) û Kremlîn" de...

Abulvahid/ “Ta ne girid tifl key noşid leben/ Ta ne girid berk key, handed...

0
(Kurdistan, No: 2, 9 Kanûna Sanî 1335 (9 Şubat 1919) (Bebek ağlamazsa nasıl süt içebilir? Toprak ağlamazsa nasıl güler çimen?) Ben bir gördüm; bu kapsayıcı cihan savaşında milletimin yarını, vaziyetini düşünce bakışınıza hür bir fikirle arz ediyorum....

BÎRA ME-Hizanîzade Kemal Fevzi/ Kürdistan mecmuası münasebetiyle Kürd gençliğine!

0
Kürd gençliği “Jîn” mecmuasının bir kardeşini yayın sahasına koymak suretiyle milli tezahüratın yeni bir şeklini izhar etti (gösterdi). Zaman-ı nezaket siyasetine karşı bu iki mecmuanın yalnız ilim sahasında fikirleri dolaştırmak, itiraf ederim ki ilk...

BÎRA ME-Mirzayî Cızirî/ Kürd var, Kürdçe var, Kürdistan var! Bu kadar varlıklar içinde niçin...

0
Ben milletimle hasbihali pek arzu ediyorum. Sohbet ve arkadaşlığından mahrum edildiğim vatandaşlarıma çok hem de pek çok şeyler söylemek istiyorum. Lakin maalesef hiçbir şeyi söyleyemiyorum. Çünkü dinlemeyi tahammül edemeyen dimağlara, hakikat sesi yıldırım tokmağı...

BÎRA ME- Lawî Kurdê Silîvî Ebduselam/ Welat

0
Welat: Ew cîyê ku mirov di nava wî da disekine we li ser wî digere kû ji bab û kalê mirov ji mirovan ra maye. Welat pur şîrîn, pur ezîz e; lewra cî û meskenê...

BÎRA ME- Mehmed Mihri/ Müsemmasız İsimler ve İsimsiz Müsemmalar

0
Eski filozoflar bütün mevcudatı (alemde varolanların tümü) zihnen analiz ederek, varlığı dört kısma ayırmışlardır: Hakiki varlık, zihni varlık, yazınsal varlık ve sözlü varlık. Mevcut eşyanın tümünde bu varlıklar mevcut olduğu gibi bu varlıklar arasında...