Mukadimetul İrfan

K, J-16- r. 202
Mehmed Mîhrî Hîlav (ji Arşîva Seîd VEROJ)