Mehmed Mîhrî Hîlav (ji Arşîva Seîd VEROJ)

Mukadimetul İrfan
1 M. Rifat