K, J-16- r. 202

Kürdistan-01-02
Mukadimetul İrfan