M. Hüseyin Taysun/ Paylaşılamayan coğrafya Şengal ve ölümsüz Barzani’nin Kürdlere mesajı

0
Kürd halkının kendisine ait topraklarda bugüne kadar bağımsız bir devlete ve özgür bir yaşama sahip olamayışında dünyaya hükmeden küresel güçlerin ve bölge devletlerinin büyük rolü olmakla birlikte Kürdlerin kendi aralarındaki kısır çekişmeleri ve birliklerini...

M. Hüseyin Taysun/ T.C. Devleti’nin Kürdçeye ve Kürdistan bayrağına yönelik garip alerjisi

0
Üzerinde yaşadığımız Evrende her devlet ya da millet kendilerine ait semboller veya bayraklarla tanınmaktadır. Dolayısıyla Kürd halkı da uluslararası arenada 60 milyonluk nüfusuyla bizlerin Ala Rengin olarak tanımladığı kırmızı, beyaz, yeşil renkleri olan ortasında...

M. Hüseyin Taysun/ Kuzey Kürdistanlı Siyasetçilerin Parlamenterlik Aşkı Ve Seçimler

0
Kurulduğu günden günümüze kadar aradan bir asır geçmiş olmasına ve onlarca iktidar değişimine rağmen TC Devlet yapısı ve anlayışında Kürd halkının varlığı ve kimliğinin inkarı konusunda zerre kadar bir değişim ya da herhangi bir...

M. Hüseyin Taysun/ Güney Kürdistan’daki gelişmeler üzerine

0
Özellikle Rusya’nın Suriye’deki olaylara fiili olarak müdahalesinden sonra Ortadoğu’daki güç dengelerinde farklı değişimlerin yaşandığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu yeni gelişmelerin bölgede Kürdler adına mücadele veren yerel güçleri de etkilediğini ve yeni ittifak ve işbirliklerini gündeme...

M. Hüseyin Taysun/ Kürdler birlik olmadan mevcut sorunların çözümü mümkün değildir

0
Emperyalist devletler kendi ülkelerinin o dönemdeki çıkarlarını düşünerek Kürdistan coğrafyasını dört ayrı parçaya bölerek bölgedeki dört sömürgeci devletin egemenliği altına soktular. Bahsini ettiğimiz bu talihsiz olayın bir asır önce gerçekleştiğini ve Kürd halkına böylesi...

M. Hüseyin Taysun/ Kürd Ulusal Mücadelesinde Milliyetin Ve Dilin Önemi

0
Değişen dünya koşullarında Kürd halkının kendi topraklarında bağımsız bir devlet sahibi olma ve özgürce yaşama arzusu her geçen gün daha da yükselmektedir. Sömürgeci dört devlete karşı büyük imkânsızlık ve zorluklara göğüs gererek yaklaşık iki...

M. Hüseyin Taysun/ Sömürgeci sistem, Kılıçdaroğlu ve helalleşme

0
Sömürgeci TC Devleti’nin ülkede yaklaşık yüz yıldır uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle son yıllarda içerisine düştüğü uluslararası yalnızlık ve buna bağlı olarak da yaşanmakta olan ekonomik ve sosyal kriz başta iktidar partisi olmak üzere tüm...

M. Hüseyin Taysun/ Putin Ve Rusya Devleti Ukrayna’da Neyin Savaşını Veriyor?

0
Sosyalist sistemin çöküşü ve Sovyetler Birliği’nin dağılması Rus halkının Dünya’da büyük itibar ve güç kaybına sebep olurken bir diğer taraftan Dünya halkları ve bir takım geri kalmış ülkeler ABD’nin başını çektiği kapitalist sistemin tartışılmaz...

M. Hüseyin Taysun/ Yüreği büyük, coğrafyası küçük Rojava’mızın acılı halleri

0
Kürdler arasında Bınxet ya da Rojava olarak bilinen Güney Batı Kürdistan’ın Kürd ulusal mücadele tarihinde oldukça önemli ve anlamlı bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Rojava Kürdistan’ını ve Rojavalı kardeşlerimizin gerçeğini bilmek için...

M.Hüseyin Taysun/ Yaşadığımız Bu Karmaşık Süreci Ancak Kürtlerin Birliğiyle Aşabiliriz

0
Küresel güçlerin Orta Doğuyu kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etme konusundaki ısrarları özgürlük mücadelesi vermekte olan Kürdler açısından önemli imkanlar yaratmaktadır. ABD ve Rusya bölgedeki konumlarını güçlendirmeye ve yeni alanlar kapmaya çalışırken, aynı zamanda...