Özellikle Güney Kürdistan’daki Kürd Halkını yakından ilgilendiren Irak Parlamentosu seçimleri 12 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı. Seçimler öncesi Güney Kürdistan’daki Kürdler arası birliği savunan Sayın Mesud BARZANİ ve partisinin tüm çabalarına rağmen Kürd partilerinin bir blok halinde seçimlere girmesi sağlanamadığından dolayı ile Kürd partileri bir takım çıkar çevrelerinin uzlaşmaz tutumları nedeniyle seçimlere ayrı ayrı girmek zorunda kaldılar.

Genelde Kürd Halkı mevcut düşmanca yönelimler nedeniyle tüm Kürd siyasi partilerinin birlik içerisinde hareket etmelerini arzulamakta idi ama ne yazık ki YNK içerisindeki bazı unsurlar ve bazı Goran mensuplarının Irak Merkezi Hükümeti ve Haşdi Şabi gibi Kürd düşmanı çevrelere daha yakın durmaları Kürdlerin birlik halinde seçime gitmelerini engellemiştir.

Ülkemiz Kürdistan’ın sömürgeciler tarafından 4 ayrı parçaya bölünerek işgal altında tutulan topraklarında Kürd Halkının arzuladığı düzeyde olmasa da Kürdlerin kendi kimlikleriyle ve bir statü sahibi olarak yaşadığı tek toprak parçası Güney Kürdistan coğrafyasıdır.

Güney Kürdistan Federe Devleti kendisine ait bir parlamentosu ve seçilmiş, meşru bir meclis tarafından idare edilmekte; Kürdlerin uluslararası arenada kabul görmüş Ey Reqib gibi bir milli marşı ve yine Kürdistan bayrağı ile temsil edilmektedir. Bunun yanında belirlenmiş siyasi sınırlara ve bu sınırları koruyan bir Peşmerge ordusuna sahiptir. Yine Kürdler kendi dilleriyle eğitim ve öğretim gördükleri bir eğitim sistemine sahiptirler. Güney Kürdistan’ da Kürd Halkı bağımsız bir devlete ait tüm kurumlarıyla bölgede yaşamakta olan halkımıza her türden hizmeti aksatmadan yürütmeye çalışmaktadır.

Bu anlamda Kürdistan Federal Hükümeti iki ayrı milletten oluşan Irak Devletinde Irak Federal Anayasasına göre Kürdlerin tüm anayasal haklarını koruma ve temsil yetkisine sahiptir. Yine Kürdistan Federal Hükümeti bir taraftan Irak merkezi Hükümeti nezdinde diğer taraftan diğer uluslararası ilişki ve sözleşmelerde Kürdler adına her türlü yetkiyi kullanma ve meşru temsil düzeyinde tek kurum olarak kabul görmektedir. Velhasıl Irak Merkezi Hükümetindeki her türden siyasal, ekonomik, sosyal gelişmelerde buna seçimler de dahil olmak üzere Kürdlerin hak ve inisiyatif kullanma hukuku ve yetkisi vardır. Irak Merkezi Hükümetine temsilci gönderme hakkını elde etmiş olan Kürdler bu vesileyle Irak Devletinin içteki ve dıştaki gelişmelere yönelik alacağı her türlü karar ve kullanacağı inisiyatiflerde rol oynama hakkını kazanmıştır.

Mevcut Irak anayasasına göre cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve meclis başkanlığından her hangi birisinin mutlaka Kürdlere verilmesi öngörülmekte ve bu mutabakat sonucunda günümüzde Irak cumhurbaşkanlığı makamı Kürdler tarafından yönetilmektedir.

Kürd Halkının önemli bir kesimi tarafından bilinen bütün bu kazanımlara elbette ki halkımızın büyük fedakârlıkları, Peşmergelerimizin emsalsiz kahramanlıkları ve mücadeleye farklı zamanlarda muazzam bir yurtseverlik duygu ve düşüncesiyle önderlik yapmış kadrolar sayesinde ulaşılmıştır. Yüzyılı aşkın bu mücadele süreçlerine baktığımızda Kürd Halkının büyük zulümlere, muazzam haksızlıklara ve lanetli bir takım ihanetlere muhatap olduklarını da rahatlıkla görmekteyiz. Ancak her şeye rağmen bu günkü tek tesellimiz ve gurur kaynağımız olan azad Güney Kürdistan Parçasının oluşumuna büyük emekler vermiş çok değerli Kürd liderlerinden bahsetmeden olmaz. Şeyh Mahmud BERZENCİ’ den Şeyh Ahmed BARZANİ’ ye, Mele Mustafa BARZANİ’ den İdris BARZANİ’ ye, Mam Celal TALABANİ’ den Mesud BARZANİ’ ye Kürd Halkı olarak şükran ve minnet borcumuzun olduğunu asla unutmamalıyız.

Kürd halkına hizmeti şiar edinmiş ve bu uğurda canlarını feda etmiş olan bu şahsiyetlerin yanında halkımızın büyük bedeller karşılığında elde edilmiş kazanımlarına rağmen ve yine halkımızın umutlarının yükseldiği günlerde gerek kendilerinin sapkın ideolojik hesapları ve gerekse farklı çıkar hesapları nedeniyle sömürgecilerin paralelinde hareket eden tüm işbirlikçi ve hainleri de lanetlenmesi gereken kişi veya gruplar olarak hafızalarımızda canlı tutmanın gereğine inanmaktayız. Bu lanetli kişi ve grupların en son Kerkük ve Şengal bölgesinde ortaya koydukları alçakça tutumları, halkımızın % 90’lık bir destekle pratikleştirdiği bağımsızlık referandumunda nasıl bir ihanetçi davranışla ortaya çıktıkları asla unutulmamalıdır. Ancak Irak’ ta yapılan son seçimlerde necip Kürd Halkının bu sapkın ideolojik yapılara, fitne ve fesadı meslek edinmişlere ve kendini düşmanına ucuza pazarlayanlara velhasıl işbirlikçi, taşeroncu hainlere kullandıkları kutsal oylarıyla büyük bir tokat attığına da tarih şahitlik etmektedir.

Son Irak seçimlerinde Sayın Mesud BARZANİ ve partisinin milli duruşunu sahiplenip destekleyen Kürd Halkının tutumu ve ortaya koyduğu cesur ve yurtsever pratik takdire şayan önemli bir davranış olarak ortaya çıkmıştır.

Bizler inanıyoruz ki önümüzdeki zaman diliminde tüm gerçekler gün yüzüne çıkacak ve işbirlikçi hainler halkımızın nezdinde ve tarihinde lanetli birer yaratık olarak anılacaklardır.

Saygılarımla.

25/05/2018 İSTANBUL