Rojî Kurd

Hejmar: 4

I

Beşê Tirkî

Kürd Milliyeti/Lutfü FİKRİ

Toprak(Arazi) Meselesî/ Hüseyin ŞÜKRÜ

Kürdlüğün Kahramanlık Defterinden- Kadıköy/ Ebu Rewşen

Gençliğe Hürmet/ M. Bedirhan 

Küdlerde Kadın Meselesi- Ergani Madenli  Y. C. 

Edebiyatımız Ve Ediplerimizden Bir Rica/ Baban Abdulaziz 

Yükselmek İçin Çalışmak Lazım/ Müdüriyet 

II

Beşê Kurdî

Le Suleymaniye  Hatiwe/ Suleymaniyeli Zîwer 

Esl û Neslî Kurd/ Kurdî

Hilatinî  Rojî  Îqbal- Silêmanî Ebdulkerîm      

Le Tarîkî Bo Ronakî- Binî Erdelanî /Ehmed Muhsin   

Ji Mezinê “Kurdan” Ra/ M. X.

Gilî  û Gazin/ M. X. 

Serê Wê Di Jimara Sisiya Da” Bextereşî Û Mehrûmiya Kurdan”/  M. X.

Te’lîm  û  Terbiye/ X. Serê Zer 

Menqibek Ji Mêraniya Kurmancîtiyê; Du Kurmancên Mêreşêr/Babê  ROŞO

Çîrok/ Babê   ROŞO

Berê  û  Nûha/ Ekrem 

Kopiyên Her Çar Hejmarên Xwerû yê /Rojî Kurd