Rojî Kurd

Hejmar: 3

I

Beşê Tirkî

Kürdlüğün Tealisi(yükselmesi)-Babanzade İsmail Hakkı 

Önemli Şahısların Hayatı: Bedirhanî Hüseyin Paşa 

Kılıçtan Evvel Kalem- M. Salih Bedirxan 

Kürt Büyüklerinden: Selahaddin-î Eyyubî-  M.

Dertlerimizden: Nifakımız.  X. 

II

Beşê Kurdî

Be Firyakeyn-Muawennet-Ebdulkerîmî Suleymanî

Tefsîrê Şerîf-Şêx Muhammed Abduhu(Miftîyê Misrê)- M…. X.

Ziman- M. X. 

Erdê ê Me- Fikrî Necdet

Berî Şûr Qelem- M. Salih Bedirxan

Qesîda Hezretî Şêx Ehmedê Xanê- M. Salih Bedirxan

Bextreşî û Mehrûmîya Kurdan- M. X. 

Çîrokê Kurmanca- Mudirê Mesul: Ebdulkerim