NAVEROK – İÇİNDEKİLER

 Pêşkêş

Remezan ALAN

DEHLA Lİ PÊŞİYA EDEBİYATA NETEWÎ

Muhammed Munis

BİR YAŞAM, BİR İSYAN, BİR SÜRGÜN

Botan Bey’i Bedirhan’ın Hayatı

A. GERNAS

Yên Ku Sozên Giran Didin, Karên Bi Lez Dikin

Fikret Başkaya

Aydın mı Entellektüel mi?

Karwan AKREYÎ

YÊN DΠ û ….  SÎYASET  û …. REWŞENBÎRÎ

Ebdal Nurî EBDAL

«YÊ DIN» JI GIRÎFTÊ BER BI TÊGEHKIRINÊ

Tahir Bîn Celaud(Mexrîb)

Rolî Nûser Li Cîhana Sêyem da

Mehmed Dehsiwar

Ji bo bîranîna sedsaliya serokê bêhempa yê şoreşa kurd:

 Mustafa Barzanî(1903-1979)

Transkrîpe û Wergerandin: A. Meretowar

Rojî Kurd(Hejmar:2)

A. UÇAMAN

ETÎMOLOJÎYA ZİMANÊ KURDÎ: VI

Naci KUTLAY

KÜRT -GÜRCÜ EDEBİ İLİŞKİLERİ

Mîr Celadet BEDIRXAN

Hevind

(Transkrîpsiyona ji tîpên Arebî: Dervî AKGÜL

Roşan LEZGÎN

ÎTÎRAF