NAVEROK – İÇİNDEKİLER

Pêşkêş

 M. Emin ASLAN

Ji Qoçgirî Heta Mahabad Tevgera Netewi Ya Kurd

Axavtina Barzani Li Bako Di Konferense Wênerên Kurdistana Îran û

Iraqe De (Roja 19.01. 1948an)

Başkan Qazi Muhamed, Sedri ve Seyti QAZi’nin Mahkeme

Tutanaklun

Remezan ALAN

Bir Roman Ve Masumiyetin Yitirilişi

Seîd VERROJ

Festivala ku li Dîyarbekirê Cêbû; Li ser Navê Pirr-kulturîyê, Hewildana

Întegrekirina Kurda ye

Remezan A LAN

Di Yazdeh Sefheye De Festiwal Amade Kirin

Ehmed Qasiman

Festivala Aştî û Demokrasî

Engin CEYLAN

Nereye?

S. Azad AS LAN – A. MERETOWAR

Kovara Roji Kurd (Hejmar: I)116

Transkiripe u Wergerandin:

Seîd Veroj

Sînemaya Kurdî Wekî Zarokeke Nuzayi Ye; Hîn Dest bi Rêveçûnê Nekiriye

(Hevpeyvin)

Abdurahman UÇAMAN

Etimolojiya Zimane Kurdi: V

S. VEROJ-N. GUNDÛZ

Ferhengê Dimilî- Kurmancî

Roşan Lezgîn

Dîyarbekîr Seraser Eşq

Roşan Lezgîn

Li Ser Festîvalekê

Berhevkar: Seyda GOYAN

Sîseban

Folklora Kurdî(Gotinên Pêşîyan)