Seyid Abdulkadir û kurê wî S

Kemal Fewzîyê Bedlîsî
Arthur J. Balfour