Arthur J. Balfour

Seyid Abdulkadir û kurê wî S
Hawar-Ronahî