Rojnamegerî û Kovargerîya Kurd, berg

rewdin neim dara (1)-1160×1824
Dr. Fuad, Dicle Öld