rewdin neim dara (1)-1160×1824

Mevlanzade Rıfat
Rojnamegerî û Kovargerîya Kurd, berg