Bi na xebata xo (KESA) Mutlu Canî semedê kirmanckî (kirdkî) xizmetêko pîl kerdo. Ma zanî ke kesa hêdî-hêdî, bi sebr û bi emnîyet rayîr ra şina. Mutlu Can zî çend serrî yo sey kesa hêdî-hêdî, bi sebr û metanet xebitîyeno.

Xebata Mutlu Canî xebatêka teknîkî, pedagojîk û metodolojîk a. Ez bawer kena Kesa do fayde bido ziwanê ma. Her emîr, her cins û sewîyeya her perwerdeyî ra merdimî eşkenî na xebate ra îstîfade bikerî, ziwanê xoyo şîrin bimusî û aver berî.

Kar û xebatê winayênî ma rê zaf lazim î. Her keso ke ziwanê xo ra hes keno, wazeno kirmanckî biciwîyo û aver şêro, ganî destek bido xebatanê winayênan.

Ez to pîroz kena can Mutlu Can!

Mehmet Selîm UZUN