Ak Parti 2012 yılında “yetersiz fakat evet” diyebileceğimiz bir kararla Kürtçenin Kırmanci ve Zazaki lehçelerini kapsayan Kürtçe dili okullarda haftada iki saat okuması sağlamak için Kürtç dersi seçilebilme ve bu seçim neticesinde her okulda 10 öğrenci Kürtçe dersi seçerse onlar için okul idaresi bir sınıf tahsis etme, Kürtçe dili için bir öğretmen atama ve Kürtçe dersi eğitim hakkını herkese, özellikle Kürlere verdi ve bu hakkı da kanuna bağladı. Bu Kemalist Türk devleti tarihinde ilk oldu. Tekrarlıyoruz; elbette bu “yetersizdir fakat evet” diyerek kabul ediyoruz. Bundan dolayı Kürtlere çağrıda bulunuyoruz;

Ey soylu ve asaletli Kürt milletinin ana, baba ve sevgili çocukları; artık sıra sizde. Şu anda Kemalist zihniyete göbek bağı ile bağlı olun ve onların taşeronluğunu yapmaktan da beis görmeyen ve rahatsız olmayan, ayni zaman da gönül rahatlığı ile Türkçeyi kendi siyaset ve örgüt içi eğitim dili olarak kullanmaktan da sakınca görmeyen Kürt siyasetinin öncülüğünü yapanların sayesinde (aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi,) bu gün Türkiye Kürdistan’ındaki Kürtlerin Kürtçe konuşan Kürtlerin sayısı yüzde 20’lere düşmüş bulunmaktadır. Nitekim Abdullah Öcalan’ın Kemalist derin Türk devleti ile bu konuda yaptığı antlaşmada bunu şöyle ifade etmektedir;

“Hepsinin Türkçe konuştuğu bir Kürt nüfus, Tükiye’nin en büyük zenginliği olacaktır. “

“Mükemmel Türkçe merkezli… Türkçe merkezli diyorum. Kısmen Arapça kısmen Kürtçesini de bilen bir Kürt nüfus Türkiye’nin en büyük zenginlik olur.

“Hakkari’de Türkçe öğretilmeli”

“Kürt Türk ilişkilerinin düzenlenmesi diyorum, Türkçe… Eskiden daha fazla Hakkari’de, dikkat edin Türkçe diyorum Hakkari’de eskisinden daha iyi öğretilmeli. Her bakımdan böyle en güzel… İstanbul Türkçesini konuşur kadar öğrenmeli.”

https://www.youtube.com/watch?v=fLMLTpKv5uo

 Ey Kürt millet; 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Kürt milletinin dili olan Kürtçe yok olmakla karşı karşıya olduğunu bilin, bu konuda artık uyanın, bir an önce, (aşağıda tarihi belgelerle bunun açıklamasını yapacağımız) dünya dillerinin anası sayılan Kürt milletinin dilini kurtarmak için Kürt milleti kolları sıvayıp işe başlamalılar.

Ey Kürt milleti; bu kutlu çalışmanın, tarihi şanınıza laik ve bu milli görev artık sırtınızda olduğunu bilmelisiniz. Kendi annenizin, babanızın, dedenizin ve de anne ananızın dili olan ve Dünya Ekonomik Forumu ile dünyanın en büyük dijital sözlüğü Wikipedia tarafında yeryüzünde konuşulan dillerin kelime hazinelerini araştıran ve bundan önce bir veri yayınlandı ve binlerce dil arasında yapılan bilimsel araştırmalarını açıklandılar. Ve buna göre bir liste açıklandı. Bu araştırma neticesinde yayımlanan listeye göre Kürtçe dünyadaki en zengin kelimeye sayısına sahip diller arasında ön sırada yer aldı. Kürtçe 744.139 kelime ile dünyanın en fazla kelimeye sahip 9. dili olduğunu bilmelisiniz. Buna mukabil, Ey Kürt milleti, tarihi geçmişi olarak da kökü Hz. Nuh peygambere dayanan senin ana dilin Kürtçenin12 bin yıllık geçmişi olan mevcut dilleri arsında dünyanın en eski ve köklü dilli olduğunu tarihi bulgularla ispatlanmıştır.

Türkiye hükümetinin verdiği Kürtçe dersini seçme hakkı 2021 Ocak ayının yani bu ayın 21’rinde sona erecektir. Zaman kayıp etmeden çocuklarınıza Kürtçe dersi seçin ve seçtirin.

Bakın Ak Parti genel başkan yardımcısı Sn. Hamza Dağ bu konuda neyi taahhüt ediyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ :” Ortaokul da verilen Kürtçe seçmeli ders ile ilgili çağrımızı yeniliyoruz. 10 öğrenci başvurduğunda sınıflar açılacak Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen ataması yapacaktır.”

Kürtlerin dışındaki tarihi kaynaklara göre Kürtçe bakacak olursak;

Kütahyalı  Bir Türk Olan Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde Kürtler Ve Kürtçe

“Nuh tufanı sonrası ilk imar olan yer Cudi şehridir, sonra Sincâr (Şengal ) kalesidir. Sonra kal’a-i Meyafarikin (Silvan Kalesi  ve şehri)’dir.

Fakat şehr-i Cûdi (Cudi Şehri ) sâhibi Hazret-i Nûh ümmetinden Melik Kürdim (Kürd adlı sultan ) altı yüz sene yaşayıp Kürdistân diyârların gezerek  Meyafirkîn (Silvan)a gelip, su ve havâsından hoşlanıp, bu yerde ikamet ederek çoluk çocukları çoğaldı.

Kürdüm Sultan İbranice dilinden başka bir dil icat etti.

Bu yeni dil İbranice, Arapça, Farsça, Pehlevice (Eski Farsça ) ve Derice (Doğu Farsçası/Tacikçe ) değildir. Ona Kürtçe lisanı derler.

Bu diyar-ı Meyafrikîn’de  ortaya çıkıp hala Kürdistan Ülkesinde  konuşulan Kürd lisanı Hazret-i Nûh ümmetinden Melik Kürdim’den kalmışdır.

Lakin Kürdistân Vilayeti dağlık ve uçsuz bucaksız taşlık arazilerden oluştuğundan onda on iki çeşit  Kürd lehçesi vardır. Bunların sözleri  ve farklı lehçeleri birbirinden ayrıdırlar.” (Bkz. Evliya Çelebi, Seyahâtname, cilt 4, Kürdistan gezisi / ayrıca bkz. Martin van Bruinessen, Kürt Lehçeleri Üzerine Evliya Çelebi’nin Notları, sayfa 16 – 17, Studia Kurdica, Paris 1985)

Bu konuda Ziya Göklap’ın görüşü; ” Ziya Gökalp, 1926 yılında Giresun’da yayınlanan Giresun gazetesinde çıkan makalesinde, “Ortadoğu’da Arap dili de dahil olmak üzere Kürtçeden daha geniş bir dil yoktur.” diye yazar.

Bir milletin ölümü dilinin ölümü ile başlar ve biter. Kürtler bunu yaşamaması için acilen tedbir almalı.