Kürtlerin tarihi, katliamlarla sürgünler tarihinin önemli bir parçasıdır.

Devlet, dinsel inanç, siyasal görüş, sosyal sınıf, yaş, cinsiyet ve eğitim durumu ne olursa olsun bir ayırım yapmadan Kürtlere karşı sürgün ve katliamları duraksamadan uygulamıştır. Devlet Kürtleri potansiyel suçlu olarak görmektedir. Devlet tarafından Kürtlere giydirilen sol ve sağ gömleklerin anlayışı, bu uygulamalar karşısında Kürtleri ya tepkisiz bırakmış veya giydirilen gömleğin rengine göre, yapılanlar devlet adına haklı görülmüştür. Bu nedenle Kürtlere ulusal olarak yapılan zulümler, bütün Kürtlerin karşı çıkışını engellemiştir.

27 Mayıs 1961 Askeri Darbesi’nden sadece dört gün sonra 485 Kürt tutuklanır ve Sivas Kabakyazı’da 5. Er Eğitim Tugayı’nda askerî garnizon içindeki kampta dokuz ay süren bir “zorunlu misafirliğe” tabi tutulur. “Babam Şark’ın celladıydı, ben de sizin celladınız olacağım” diyen dönemin İçişleri Bakanı Muharrem İhsan Kızıloğlu’nun Milli Birlik Komitesi’nin onayı ile seçtiği 55 kişi sürüldüklerinde, sol gömlek giydirilmiş Kürtler bu olay karşısında uzun yıllar utangaç bir tavırla sessizliklerini ve tepkisizliklerini sürdürdüler. Çünkü sürülenler ağalar ve şeyhlerdi ve onlara sahip çıkmak solculuğun şanına yakışmazdı. Sağ kesimdeki Kürtler de farklı değildi. Onlar da çok uzun bir dönem bunu Kürtlere yönelik bir uygulama olarak algılamak istemediler. Oysa ki sürülenler Kürtlerdi.

55 Kürt ağa ve şeyhi olarak nitelenenler sürüldüğü sırada 52 Kürt entelektüeli de 49’lar davası adıyla İstanbul, daha sonra Ankara’da yargılanıyordu. Kürtlerin her sosyal sınıf ve tabakasına mensup seçkinleri bu uygulamalara tabi tutulurken, devletin Kürtleri topyekûn topun ağzına yerleştirdiğini Kürtler görmüyordu.

1960 yılında çıkarılan 105 sayılı kanunla 485 kişilik “zorunlu misafirlerden”den 55’i Milli Birlik Komitesi tarafından Antalya, Isparta, İzmir, Afyon, Manisa, Denizli ve Çorum’a sürüldüler.

Yüzbaşıdan Orgeneralliğe kadar değişen rütbelerde 38 kişiden oluşan Milli Birlik Komitesi devletin yönetiminde tek söz sahibi kurumdu ve kararları kesindi. Bu askeri cunta hazırlattığı yeni anayasa ile Kemalizm’i yeniden restore ederken yapılan ilk değişikliklerden biri 1924 Anayasası’nın 3. maddesindeki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini “Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir” şeklinde değiştirmek oldu. Bu anlayışın Kürtlere insani yaklaşımı düşünülemezdi.

55’ler hakkında yazılanların hemen hepsinde yer alan bir yanlışı görmek gerek. Devletin resmi açıklamasına göre 55’ler, Güney Kürdistan’da Mele Mustafa Barzani önderliğindeki Kürt hareketine yardım ettikleri ve ilişki kurdukları gerekçesiyle bu kişilerin önce Sivas Kampına alındıkları daha sonra sürgün edildikleri yazılır. Bu devletin ileri sürdüğü bir gerekçedir ve gerçekle ilgisi yoktur. Bu yalan gerekçeyi irdelemeyen pek çok yazar, 55’lerin sürgününü bu gerekçeye dayandırırlar. Oysa ki Güney Kürdistan’da Kürt Ulusal Hareketi Eylül 1961 yılında başladı. Bu kişiler ise hareketin başlamasından üç ayı aşkın bir süre önce tutuklanmışlardı.

Sürgün edilen Ağa, Şeyh, Aşiret reisi olarak nitelenen 55 Kürt şunlardı:

1 Şeyh Ali Rıza Fırat

2 Şeyh Selahaddin Fırat

3 Şeyh Gıyasettin Fırat

4 Şeyh Ahmet Fırat

5 Şeyh Mehmet Emin Fırat

6 Şeyh Mehmet Fuat Fırat

7 Şeyh Faruk Fırat

8 Şeyh Halit Fırat

9 Şeyh Ömer Fırat

10 Şeyh Kutbettin Septioğlu

11 Şeyh Gıyasettin Gül

12 Kinyas Kartal (Brukî Aşireti)

13 Abdulbaki Kartal (Brukî Aşireti)

14 Hamit Kartal (Brukî Aşireti)

15 Bala Kartal (Brukî Aşireti)

16 Bahattin Erdem

17 Faik Bucak

18 İsmail Hakkı Bucak

19 Hacı Ali Bucak

20 Mehmet Celal Bucak

21 Mithat Bucak

22 Hasan Abik Bucak

23 Ali Abik Bucak

24 Bekir Bucak

25 Cemil Küfrevi

26 Zeki Toker (Küfrevioğlu)

27 Abdurrezzak Ensarioğlu

28 Sait Ensarioğlu

29 Abdullah Öztürk (Sipkan Aşireti)

30 Ferzende Öztürk (Sipkan Aşireti)

31 Osman Öztürk (Sipkan Aşireti)

32 Köroğlu Öztürk (Sipkan Aşireti)

33 Feyzullah Keskin (Sipkan Aşireti)

34 Zeynel Turanlı

35 Zeki Bayar

36 Kazım Yıldırım

37 Mehmet Kayalar

38 Süleyman Yıldırım

39 Zeynel Abidin İnan

40 Hüseyin İleri

41 Sait Ramanlı

42 Reşit Çeçen

43 Şeyh Mehmet Emin Karadeniz

44 Mustafa Işık (Diyarbakırlı Mustafa Ağa)

45 İbrahim Abikoğlu

46 Hacı Topo Aktoprak

47 Mehmet Dal

48 Abdulkadir Ekinci

49 Şamil Peker

50 Abdülkadir Karakuş

51 Mecit Yalçın

52 Derviş Yakut

53 Cafer Yağızer (Ertoşî Aşireti)

54 Ebubekir Ertaş (Ertoşî Aşireti)

55 Mahmut Ertuş (Ertoşî Aşireti)

55’lerden bir grup