Dewijê mi û hembazo ercîyaye Cemal Pîranij

Medya Kitabevi, yüksek kira artışından dolayı, 2022 ortalarında,  Elhamra Sarayı’ndaki ofisini terketmek  zorunda kaldı. Yine Beyoğlu’nda Bekar Sokak’daki bir ofise taşındı. Medya Kitabevi 1996 yılında açıldı. Selahattin Bulut yönetimindeki Medya Kitabevi 26 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Medya Kitabevi, özellikle taşradan gelen Kürdler arasında önemli bir adres olma özelliğini de koruyor. Birbirlerini arayan Kürdler Medya Kitabevi’nde buluşuyor. Arkadaşlarını  arayan Kürdler Medya Kitabevi’ne haber bırakıyor. İletişimin, cep telefonunun bunca geliştiği bu çağda bile,  Medya Kitabevi’nin bu toplumsal ve kültürel  bir işlevi sürdürmesi, dikkate değer bir durum ortaya koyuyor.

***

Medya Kitabevi’nin şimdiki ofisi eskisine nazaran çok çok elverişli. Birkaç odası, salonu bulunan bir mekan. Eski ofisin, sokağa bakan bir penceresi yoktu. Eski ofis, Elhamra Sarayı’nın girişinde, uzun bir koridorun en dibindeydi. Karanlık bir mekandı. Yeni ofisin sokağa bakan bir penceresi var. Aydınlık bir mekan. Kitapsever arkadaşlar Medya Kitabevi’ne, daha kolay, daha hızlı bir şekilde ulaşabilirler.

Medya Kitabevi’nin yeni bir mekana yerleşmesinde üç yurtsever Kürd iş adamının büyük rolü olmuş. Kürd iş adamlarından biri bu ofisi satın almış. Selahattin Bulut’a ‘Medya Kitabevi burada on yıl otursun. Kira, ücret vs. yok. On yıl sonunda yeni durumlara göre bu süre uzatılabilir de…’ demiş. Bu  Kürd iş adamı isminin saklı tutulmasını istemiş.

Üç Kürd iş adamlarından biri odalara, salonlara kitaplar için raflar kurmuş. Kullanışlı beyaz raflar estetik bakımdan çok hoş duruyor. Bu Kürd iş adamı da isminin saklı tutulmasını istemiş.

İsminin saklı tutulmasını isteyen diğer bir Kürd iş adamı da, taşınmanın, yeni mekana yerleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamış.

Selahattin Bulut, yeni mekanımıza yerleşmede, gerek Avrupa’dan, gerek yurt içinden birçok yurtsever arkadaşımızın katkıları oldu’ diyerek toplumsal dayanışmaya vurgu yapıyor.

***

Türkiye’de, Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Yapı-Kredi gibi büyük sermaye grupları, kültür sanat kurumları, yayınevleri kurmuş. Bu kurumlarla, Türk diline, Türk kültürüne, Türk sanatına büyük katkı yapıyorlar. Dil-sanat konularında ödüller koyarak, yarışmalar düzenleyerek Türk dilinin, Türk kültürünün Türk sanatının gelişmesini teşvik ediyorlar.

Kürd iş adamları arasında yurtsever olanlar çok azdır. Kültür-sanat kurumlarına destek veren üç-beş yurtsever Kürd iş adamından söz edilebilir. Kültür-sanat kurumları içinde faaliyet gösteren yurtsever Kürd iş adamları kategorisinde ise ancak, bir-iki Kürd iş adamından söz edilebilir.

Kürd iş adamları denildiği zaman onbinlerce iş adamını varlığından söz edilebilir. Ama bunların % 99’u, belki de daha fazlası,  devlete veya devlete yakın bir siyasal partiye,  devlete veya yakın kurumlara destek verirler. Kürd kültür, sanat kurumlarına şu veya bu şekilde destek veren çok küçük grubu ise, birkaç kategoride de toplama mümkündür.

  1. Kürd kültür-sanat kurumlarına destek veren fakat isminin açıklanmasını istemeyenler. Bu kişiler arasında devlete ve devlete yakın kurumlara yüz, Kürd kültür ve sanat kurumlarına bir verenler de vardır.
  2. İnsani duygularla, yaptığı iyiliği afişe etmek istemeyenler, şüphesiz farklı bir kategoridir.
  3. Kürd kültür-sanat kurumların destek veren fakat isminin açıklanmasından rahatsız olmayanlar.
  4. Ticaret yapanlar. Ticaret yaparken, ticari şirketine bağlı kültür, sanat kurumları kuranlar.
  5. Ticaret yaparken, ayrı olarak bir kültür-sanat kurumunda filen çalışanlar. Bu kurumların kuruculuğunda, çalışmalarında vs. fiilen rol alanlar.

Medya Kitabevi’ne destek veren yurtsever Kürd iş adamlarının tutumları, Kürdlerin geleceği açısından büyük bir moral güçtür. Kanımca, bu örnekler, bugünlerden sonra hızla artacaktır. Bu yurtsever Kürd iş adamları, isimlerinin açıklanmasından bir sakınca, bir endişe duymadıkları zaman bu moral daha da güçlenecektir. Şüphesiz bu, Türkiye’deki siyasal ortamla çok yakından ilişkilidir.

Medya Kitabevi’ne başarılarla dolu, nice nice yıllar diliyorum. Medya Kitabevi’ne,  Medya Kitabevi çalışanlarına selamlar, sevgiler…