Azadi hareketinin lideri Cıbranlı Halit Bey ve arkadaşlarının sömürgeci güçler tarafından katledilişlerinin doksan yedinci yılı ve Saddam katili tarafından, on binlerce sivil masum Kürd’ün kimyasal silahlarla öldürüldüğünün otuz dördüncü yılında, tüm Kürdistan şehitlerini büyük bir saygı, minnet ve şükranla hatırlarken, Kürdistan ülkesini dört ayrı parçaya bölerek işgal altında tutan sömürgeci faşist yönetimleri lanetliyorum. Bütün bu acı tecrübelerden sonra, halkların kardeşliği zırvası ve söylemleriyle Kürd milli mücadelesini sulandırarak yozlaştıran, sözde Kürd siyasi parti ve örgütlerini şiddetle kınıyorum.

Asıl konumuz olan Xoybûn’a bakacak olursak;

Yaklaşık bir asır önce dört parça Kürdistan’dan, Kürt yurtsever ve münevver kişilerin, o dönem Fransızların denetiminde olan Güneybatı Kürdistan topraklarında bir araya gelerek oluşturdukları siyasi yapılanmanın adı Xoybûn teşkilatıdır. Temel mücadele anlayışı siyasi ve diplomatik alanları seçmiş olan Xoybûn kadroları Kürdistan’ın mücadele tarihinde oldukça nitelikli ve fedakâr insanlardan oluşturulduğu için Kürdlerin kurtuluş mücadelesinde mümtaz bir yere sahiptirler.

Xoybûn yapılanmasının en dikkat çekici özelliği, Kürdistan’ın farklı parçalarına ve farklı kültürlerinden bir araya gelmiş olmalarına karşılık (Sünni, Ezidi, Kakei, sosyalist, liberal) kişilerin Kürd ve Kürdistani mücadeleyi esas almış olmalarıdır. Bu kadroların kendi aralarında ciddi tartışmaların yaşanmasına karşılık, Kürdistan’ın özgürlüğü için milli meselede örnek bir uyum ve ahenk içinde oldukça verimli çalışmalar yürütmüşlerdir.

İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, o günkü örgütsel yapılanmanın adını Xoybûn olarak belirleyip, tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Günümüzde Kürd’ler adına siyaset yaptıklarını söyleyen birçok kişinin dahi açılımını bilmediği bu yapılanmanın esası, xo bi xo xweyîbûn olarak belirlenmiş ve böyle bilinmelidir. Türkçesi kendi kendini sahiplenme olarak tercüme edeceğimiz bu siyasi yapılanmanın isminin özellikle Xoybûn olarak seçilmesi, oldukça önemli ve Kürdistani mücadelede son derece anlamlıdır. Çünkü belirlenen bu isim Kürd’lerin birliğini çağrıştıran ve ona vurgu yapan önemli bir mesajı içermektedir.

Evet, bundan yüz yıl önce Kürdistanı sömürgecilerin elinden kurtarmak ve Kürd Halkının kendi topraklarında özgürleştirmek üzere Xoybûn teşkilatını kuran ve Kürd milli mücadelesine büyük emekler vermiş olan, bu emsalsiz büyüklerimizin hiç birisi aramızda yaşamıyor. Bir Kürd yurtseveri olarak onları tazimle yâd ediyor ve ebedi dünyalarında nur içerisinde olmalarını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

Kürd siyasi hareketine ve Kürd halkına yaptıkları büyük hizmet ve fedakârlıklarıyla andığımız büyüklerimizin, yüz yıl önceki Kürd’lerin birliği konusundaki ısrarları tüm zamanlarda olduğu gibi, bugün de güncelliğini korumakta ve başarmak için tek ve en doğru reçetedir. Sömürgecilerin dur durak bilmeyen saldırı ve vahşetlerine karşılık, umuyor ve temenni ediyorum ki, Kürd’ler adına siyaset yaptıklarını söyleyen parti, örgüt ve şahsiyetler yüz yıl önce Kürd’lerin kurtuluş mücadelesine emek vermiş ve önümüzü ışıklandırmış Xoybûn kadrolarının düşünce ve tespitlerini dikkate alarak kendi aralarında ki basit, ucuz ve yapay çelişkileri  bir tarafa bırakarak birlik içerisinde Kürd halkının haklı ve meşru mücadelesini aklı selimle ve büyük bir cesaret ve hoşgörüyle zafere taşırlar.

Sonuç olarak; Em dibêjin êdî bes e bila Kurd li xwe xudî derkevin.

Saygılarımla

21/04/2022 – İst.