21 Şubat Dünya Anadili Günü

Bir düşünce kuruluşu olan Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), 21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle ebeveynlere yaşadığı mahalle ve köyde çokdilli kreş açılması için belediyesine dilekçe ile başvuruda bulunmasını öneriyor.

Birçok ülkede çokdilliliğe bir şans, kültürel zenginlik ve erken dönem eğitimine dahil edildiğinde çocuğu geliştirici önemli bir faktör olarak yaklaşılmaktadır. Eğitim sistemlerine anadil dışındaki anadillerin entegre edildiği günümüzde Türkiye de oldukça önemli bir potansiyele sahiptir ancak henüz ortaya koyma ve yaşama dahil etme aşamasına geçilememiştir.

Bu alanda yerel yönetimler tekdilli kreşin yanısıra, çokdilli kreş de açma ve işletme hakkına sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle açılacak çokdilli kreşler ile Türkiye’nin okul öncesi eğitimdeki eksikliği de büyük oranda tamamlanabilecektir.

Yerel yönetimlerin mahalle ve köylerde çokdilli kreşler oluşturması sosyal belediyecilik gereğidir. Çocuk ve ebeveynler için çokdilli kreş, erken çocukluk dönemi eğitime erişim hakkıdır. DİERG, anadili/babadili Türkçe olmayan 3-5 yaş aralığındaki çocuklar için çokdilli kreşlerin kurulması ve yaygınlaşmasında takipçi ve ısrarcı olacaktır.

Çokdilli kreşlerde eğitim dilinin Türkçe, İngilizce ve anadili/babadili olarak en az üç dilli olması önerilmiştir.

Bir kişi bile dilekçe verse, talebinin karşılanması gerekmektedir.

Yerel yönetimlerin mahallelerde ve köylerde oluşturacağı kreşlerin temel özelliklerine, önemli noktalara ve gereksinimlere “Bütçe, Kreş binası, Mevzuat, Eğitim, Ücret, Eğitmenler, Denetim, Ebeveyne destek, Kreşler arasında koordinasyon” başlıkları altında öneri notunda yer verilmiştir.

Ebeveynler dilekçe vermeye başladığında yerel yönetimler tarafından çokdilli kreş oluşturma ve işletme dahil her aşamaya bir sivil toplum kuruluşu olan DİERG de gözlemci olarak katılmayı istemektedir.

Çokdilliliğin sağlayacağı çokkültürlülük, ölen dillerin kurtarılması ve aile dillerinin görünürleşmesi önemli ilk kazanımlar olacaktır.

Öneri notunun tamamı: DİERG Çokdilli Kreş