Kürd ve Kürdistan düşmanı olan Haşdi Şabi ile işbirliğinden dolayı PKK’nin de Kürd ve Kürdistan düşmanı olduğunu öne sürmek PKK’ye haksızlıktır. Aslında, Irak’ın Hizbullah’ı olarak nitelenen ve Ayetullah Ali Hamaney, Mukteda el Sadr ile Ayetullah Ali el Sistani’nin etkisinde olan Haşdi Şabi’ye de haksızlıktır. PKK’nin kendi somut geçmişi varken, yeni referanslar aranmamalıdır.

Bu yaklaşım, bu ve benzeri ülke ve yapılardan PKK uzaklaşırsa ‘yeniden’ Kürd ve Kürdistan dostu olacağı iyimserliğini, beklentisini ve şansını içerebilir, verebilir. Dahası, PKK’nin yolunu şaşırmış bir örgüt olduğu izlenimi verebilir.

PKK’ye Kürd ve Kürdistan düşmanlığını İran ve Haşdi Şabi’nin öğrettiği kanısında değilim.

PKK Güney’de ilk kez bu son süreçte mi cinayetler işliyor? İlk kez mi siyasi, boşaltılan köyler, ekonomi, sınır güvenliği, sosyal ve asayiş gibi krizlere neden oluyor? İlk kez mi Kürd ve Kürdistan düşmanlığı yapıyor?

PKK’ye ‘KBY’nin otoritesini, hukukunu ve yaptırımlarını tanı’ demek çok öncenin konusuydu. PKK’ye ‘Kürd topraklarını terk et’ demek de çok öncenin konusuydu.

İki parçada da PKK’nin ısrarla devam ettirdiği yeni ve keskin bir aşama var ve bu aşama tanımlanıp önlemler önerme zamanıdır. En son 6-8 Ekim, hendek döneminde kentlere karşı suçu, sivillerin katlini, ekonomik yıkımı, tarihi eser tahribatını vs umursamamış PKK mi KBY’de yapmaya ve tırmandırmaya devam ettiği tutumdan vaz geçecek?

Güney’de PKK ile Haşdi Şabi arasında Kürd ve Kürdistan karşıtlığı temelinde kurulan ilişkinin içeriği; diğer parçalarda oluşturulan ya da işbirliği yapılan yapılarla kurulan ilişkiyi değerlendirirken de geçerli olmalı değil mi?

Sadece Güney mi? Örneğin PKK’nin diğer parçalarda da hami, yönlendirici ve etkili olduğu yapılar yok mu? Bir parçada Kürd ve Kürdistan düşmanı olan PKK, diğer parçalarda Kürd ve Kürdistan dostu olabilir mi? Eğer dost değilse, diğer parçalardaki Kürdler de tehlikede olmaz mı? Eğer dost değilse sadece Güney değil, her parçadaki ve yurt dışındaki Kürdlerin PKK’ye karşı uyarılması gerekmez mi?

Örneğin demokrasi güçleri de Kürdistan’ın ve Kürdistan aşığı Kürdlerin dostu mudur?

PKK’nin Kürd ve Kürdistan dostu olmadığı en azından 1999’dan itibaren açığa çıkmış olabilir mi? İçten bakıldığında ise 42 yıldır süren/sebep olunan bir yıkım, sürgün, kayıplar var. Birileri bu yıkımın, kayıpların 99’a dek Kürd ve Kürdistan yararına olduğunu öne sürebilir mi? 99’dan sonra devam eden yıkımın bırakalım Kürd ve Kürdistan yararını, demokratikleşme için olduğu bile öne sürülebilir mi?

PKK’yi tanımak, tanımlamak ve yapacaklarını öngörmek için başkasına değil; kendisine bakmak yeterli değil midir?

Aslolan, PKK’ye bütüncül ve çözümcül bakabilmektir.