KADEP eski genel başkanı Kürd siyasetçi Lütfi Baksi’ye Diyarbekir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezası verildi.  Erdal Genç’in başkanlığında; Ahmet Ozan Suekinci, Muhammed Yasin Yavrutürk ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kilis’ten oluşan mahkeme heyeti 17 Haziran günü yaptığı oturumda Lütfi Baksi’yi ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan beraat ettirirken, ‘TCK’nin 314/2 yasası uyarınca silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediği’ iddiasıyla  toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. TCK’nin 62. Maddesi uyarınca cezasından ‘takdiren 1/6 oranında indirim yaparak’, 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Diyarbekir Barosu avukatlarından Feride Laçin’in temsil ettiği Lütfi Baksi sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İsveç’e geri dönmüştü. DKP kurucularından da olan Lüfi Baksi, Şerafettin Elçi’nin vefatından sonra KADEP genel başkanlığına seçilmişti. Lütfi  Baksi hakkında 2018 yılında dava açılmıştı.

Baksi’nin avukatı Feride Laçin yaptığı savunmada, ‘’Silahlı terör örgütü üyesi olma suçu’ isnadı ile açılmış olan işbu dava hukuka ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir’ dedi.

Feride Laçin savunmasında devamla şunları belirtti:

‘Davaya zemin 2019/115 esas sayılı iddianamede özetle, ‘Şüphelinin, yukarıda bahsedilen amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve bahse konu hedefler hususunda karar alma mercii olan DTK’nin çalışmları kapsamında çeşitli toplantılara ve örgütsel nitelikteki faaliyetlere katılarak; diğer DTK üyeleri ile birlikte dört ülke toprakları üzerinde sözde Kürt ulusal birliğini sağlamak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştıkları, DTK’nin, KCK yapılanmasının çatı örgütü ve sözde en üst karar alma yetkisi bulunan bir üst meclis yapılanması (sözde dört ülke toprakları üzerindeki Kürdistan meclisi) olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği, ayrıca şüphelinin katıldığı 15-16/6/2013 tarihli Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansında, terör örgütünün: cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde açıklamalarda bulunmak suretiyle üzerine atılı yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği, şüpheli tarafından yapılan açıklamaların şiddete çağrı şeklinde olduğu’  şeklinde değerlendirmeler yapılmış olup işbu değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.’

Feride Laçin, ‘İddia makamı 09.12.2019 tarihli mütalaada yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak suçundan müvekkilimizin beraatini talep etmiştik. Ancak TCK m.314/2 bakımından cezalandırılma talebinde bulunmuştur. Sözkonusu cezalandırılma talebine dayanak hususlar hakikate aykırı olduğunu’ ifade etti. Lütfi Baksi’ye konulan adli tedbir kararının kaldırılmasını istedi ve beraatini istedi. Lütfi Baksi’nin sözkonusu toplantılara DTK üyesi olarak değil, KADEP genel Başkanı olarak katıldığını belirterek KADEP’in program ve tüzüğünden örneklerle mahkeme kararına karşı çıktı.

Lütfi Baksi’nin mahkeme kararını temyize götüreceği öğrenildi.

Lütfi Baksi Kimdir?

Lütfi Baksi 12 Eylül’de tutuklandı, işkenceye uğradı. Daha sonra İsveç’e iltica etti. Orada 23 yıl Kürdçe öğretmenliği yaptı. Kürdlerle ilgili zengin bir arşivi olduğu bilinir. Kız kardeşi Lamia Baksi PKK tarafından öldürüldü. Bir diğer kız kardeşi Necla Baksi ise Qamışlo’da toplu bir katliamda hayatını kaybetti.

1997 yılında Şerafettin Elçi’nin başkanlığında kurulan DKP’nin kurucularından olan Lütfi Baksi, Şerafettin Elçi’nin Stockholm’deki toplantısı sırasında PKK’nin saldırısına uğradı ve ölümden döndü.

2006 yılında kurulan KADEP’in de kurucuları arasında olan Lütfi Baksi, Şerafettin Elçi’nin ölümünden sonra KADEP genel başkanı oldu. Lütfi Baksi 2015 seçimlerinde HDP ile işbirliği yapmayı red etti. Yaptığı açıklamalarda, ‘Öcalan’ın ancak kendisi ve örgütü adına’ konuşabileceğini, ‘tüm Kürtleri temsil edemeyeceğini’ söylemişti.

17 Haziran 2017