NAVEROK- İÇİNDEKİLER

Sunu

Pêşkêş

Remezan ALAN

Kürt Halk Şarkıları İçin Küçük Bir Poetika

İsmail GÖLDAŞ

KOÇGİRİ’DE İKİ KİŞİLİK: Sakallı Nurettin Paşa ve Ebubekir Hazım Bey -II

Ahmet ÖNAL

400 Yaşmdaki Şerefname ve Şerefxanê Bidlîsî

Agop DİLAÇAR

Anadili İlkeleri

Abdurrahman UÇAMAN – Seîd VEROJ

FERHENO – VAJNAMEyê Kurmancî – Hewramî – Dimilî – Senendajî – II

Osman SEBRÎ

Tarîxa Kurd û Kurdistanê

Seîd VEROJ

Di Nava Kilamên Kurdî Da Hin Rûpelên Dîroka me: Gelîyê Zîlan

Remezan ALAN

Yûsif- Buda û Zembîlfiroş

Abdurrahman UÇAMAN

Abdusamed BABEK

Fe1at DILGEŞ

Gu1ek Ji Baxê Îremê Botan: Melayê CIZÎRÎ