Şêx Seîd dinavbera du leşkeran

haber_1937_temmuz_18_-4, s. 4
Elî Şêr û Şêx Ebdurehîm