Kürt Hakim, Kapak

Rubergî J. 11, Govari Jîn
Rojnamegerî û Kovargerîya Kurd, berg