K, J-16- r. 202

Ermeni-Kürt-Türk ilişkisini konu edinen kitabı
Hasan El-Benna