Dr. Mesûd Fanî

Dayika Yaşar Kemal û komek Jin
Semposyûma Zankoya Soran I