Mevlanzade Rıfat/ Ermeni Tehciri

0
Bazı vaka ve alınan kararları konuşma ve müzakere şeklinde tasvir ve tespit etmemi uygun görmeyenler var. Esasında bu tarz anlatım zordur, fakat sürükleyicidir. Muhterem okuyuculara hakikatleri göstermek, olayı önemine uygun olarak canlandırılarak aktörlerinin rollerini,...

Mewlanzade Rifat/ Bu derece ricalden [adamlardan] mahrum muyuz?

0
Serbestî, no: 161, 20 Teşrini Sani 1328-3 Aralık 1912 Millet vicdanı altıyüz seneden beri hazin ve çirkin manzaraya seyirci idi. Hele dört seneden beri ilanı hürriyet ettik. Hürriyet yolunda cihat ettik. Fakat medeni cesaretle irşat...

Mevlanzade Rıfat/ Meşrutiyet Yönetimi ve 31 Mart Olayı’na Dair “Millete Hitap”[1]

0
Ey Osmanlı muhterem milleti! Hükümetimiz niçin bu derece oyuncak oluyor. Vekillerimizin heyeti neden halkın hukukunu ayakları altına alarak yüzlerine tükürülecek derecede arsızca cüret etmeye varıyor. Adliyemiz neden açıkça icra edilen cinayet ve gizli müdahalelere karşı...

Mevlanzade Rıfat/ İttihat Pusuda[1]

0
Vatanın perişan hali karşısında kan ağlayan soylu Osmanlı milleti; iyi düşünün ve iyi görün. Gençler. İttihat’ın şaibesiyle katiyen lekelenmemiş muhterem ve saygın gençliğin ilk evvel kulağına küpe edineceği bir şey vardır. O da “İttihat...

Mevlanzade Rıfat/ Muhterem Hetawî Kurd gazetesi kurucularına

0
(Hetawî Kurd, no: 2, 21 Teşrin-i Sani 1329 (4 Aralık 1913) “Kürdlerin teali ve terakkisi için, sosyal mevcudiyetlerini temin için “Hetawi Kurd”ün çabası takdire layıktır. Tabii olarak bu saygın derginin çalışmasını takip ve tanzim edince,...