İsmail Beşikci/ ‘49’lar’, ‘55’ler’, ‘23’ler’ …

0
Celal Temel, ‘49’lar’, ‘55’ler’, ‘23’ler’ Bunların Başka Adı Yok mu? başlıklı bir yazı kaleme aldı. (bk. nerinaazad, 9 Eylül 2023) Bu konuda şunlar söylenebilir: 14 Temmuz 1958’de Irak’ta, albay Abdülkerim Kasım ve arkadaşları askeri darbe...

İsmail Beşikci/ ‘Yaşamın Kıyısında’

0
İbrahim Gürbüz’ün üç ciltlik anılar kitabının ilk cildi, Yaşamım Kıyısında yayımlandı. Kitabın tam adı şöyle: Ülkemin Gölgesinde Bir Uzun Yol -I, Yaşamın Kıyısında, İBV Yayınları, 2023, İstanbul, 600 s. Kitap, Mutlu Can’ın Önsöz’ü ile başlıyor....

İsmail Beşikci/ Behdinan, Barzan, Milli Lider

0
Kürdlerin ulusal davaya karşı tutumları, Kürdistan parçaları arasında farklılıklar göstermektedir. Bu, Kürdlerin, Araplarla, Farslarla, Türklerle geliştirdikleri ilişkilere, bu halklar karşısındaki konumlarına göre değişmektedir. Bu çerçevede Tuncer Kılınç’ın açıklamaları önemli bir kaynak olarak değerlendirilebilir. (Tuncer...

İsmail Beşikci/ Suyu Arayan Halklar II

0
Suyu Arayan Halklar, Aşiretten Ulusallığa Doğru Kürdler Bu konularda önemli bir sorun var. Onuncu yüzyılın sonlarından itibaren Orta Asya’dan Anadolu’ya göçle gelen Oğuzların toplamı kaçtır? İTÜ öğretim görevlisi antropolog Timuçin Binder genetik alanında yaptığı araştırmaya dayanarak...

İsmail Beşikci/ Suyu Arayan Halklar, Aşiretten Ulusallığa Doğru Kürtler

0
Hasan Yıldız’ın, ‘Suyu Arayan Halklar, Aşiretten Ulusallığa Doğru Kürtler’ kitabı yayımlandı. Kitabın tam adı şöyle: ‘Suyu Arayan Halklar, Aşiretten Ulusallığa Doğru Kürtler Siyaset Felsefesi Açısından Kürt Toplumunu Kritiği (Doz/Hivda, Haziran 2023, İstanbul, 472 s.) *** Bu çalışma,...

İsmail Beşikci/ Yüzüncü Yılında Lozan Antlaşması

0
8 Temmuz 2003 günü Diyarbakır’da, Lozan Antlaşması’nın Yüzüncü Yılında Kürdistan’ın Geleceği Konferansı, konulu bir toplantı düzenlendi. Konferans Haklar ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Demokrat Partisi (PDK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK),...

İsmail Beşikci/ Son Kız

0
Nadia Murad & Jeanna Krajeski, Esaretimin Hikayesi ve İŞİD’le Mücadelem, çeviren Peren Gülmez, Epsilon Yayınevi, Ağustos 2021 304 s. (*) 10 Haziran 2014’de İŞİD Musul’u ele geçirdi. Irak ordusunun ikinci büyük karargahı Musul’daydı. Irak ordusu...

İsmail Beşikci/ Deniz’in Ütopyası’ Üzerine

0
İskan Tolun’un, ‘Deniz’in Ütopyası’ romanı yayımlandı. Romanda, Deniz Gezmiş ve arkadaşları odak noktasında 12 Mart (1971) dönemi değerlendiriliyor. İskan Tolun, Deniz’in Ütopyası, Babıali Kitaplığı, Haziran 2023, İstanbul, 176 s. Deniz’in Ütopyası kitabını okurken, zihnimde o döneme...

İsmail Beşikci/ Rudaw TV

0
Haziran 2023 başında Rudaw TV, bana bazı sorular yöneltmiştir. Bu yazı, İBV’de yapılan ve Rudaw TV’de yayımlanan röportajın sorularının ve cevaplarının gözden geçirilmiş bir halini içermektedir: 1- Savaş tamamlandıktan sonra sadece Kürtler devlet sahibi olamadı....

İsmail Beşikci/ Stockholm Kürd Sürgün Müzesi Üzerine Düşünceler (*)

0
Müze, geçmişte, tarihsel gelişmede sanata, kültüre ve bilime ilişkin bulunmuş nesne ve belgelerin korunduğu, belgelendiği, arşivlediğini ve sergilendiği hafıza mekanlarıdır. Müze bir milletin, aklıdır, bilincidir, hafızasıdır, ruhudur. Müze tarih bilincinin somutlaşmış ifadesidir. Bu nedenle...