NAVEROK – İÇİNDEKİLER

 Pêşgotin

Dr. Tove Skutnabb-Kangas

Tehlike Altındaki Dilsel ve Kültürel Çeşitlilik ve Tehlike Altındaki Biyoçeşitlilik-Çeşitliliğin Korunmasında Dilsel İnsan Hakları Eğitiminin Rolü

Tove Skutnabb-Kangas, dr. phil.

Eğitimde Dilsel İnsan Hakları ve Türkiye – Uluslararası Bazı Karşılaştırmalar

Eyyup Eser Karayel

Ana Dil

Dr. Maruf Xeznedar

Zimanê Kurdî

Prof Îzedîn Mustafa Resul

Kürt Edebiyatının Ortaya Çıkışı Şiirle Olmuştur

Remezan Alan

Encamên Celebîniyekê

Mamoste Qedrî

Elfabeya Xelîl Xeyalî

Michael L. Chyet

Rûpelek ji Dengnasiya Dîrokî ya Zimanê Kurdî

Seîd Veroj

Divê Kurdî Wek Zimanê Fermî Bête Qebûlkirin û ji Dibistana Seretayî Bigre Heta Unîversîteyê Bibe Zimanê Perwerdeyiyê

Hüseyn Zorava

Bir Dili Savunmak

Remezan Alan

Careke Din Edebiyata Netewî

Dr. Ebdullah Yasîn Amîdî

Hizra Bergirî di Hozana(Helbesta) Tîrêj da

Roşan Lezgîn

Tercume û Averşiyayîşê Ziwanî de Rolê Tercumeyî

Husên Duzen

Pira di Navbeyna Ziman û Çandên Cihê de: Wergera Wêjeyî

Mamoste Qedrî

Kur’an ve Sünnet Işığında Irklar ve Diller Mozaiği

Fehîm Işık

Di Medreseyên Kurd de Jiyan û Hînkarî

Mehabad Qeredaxî

Jin û Ziman, Le Raman û Dahênanî Kurdî da

Îbrahîm Guçlu

Ziman-Çand-Dîrok-Welat: Netewe/Netewetî û Zimanê Kurdî

Prof. Celîlê Celîl

Radyoya Kurdî Li Yerîvanê û Bingehdanîna Wê

Malva:

Ez Dizanim Huner Çawa Dibe Rengek ji Xwînê

Nezîrê Cibo

Hevêrkan Aşiret Konfederasyonu ve Alikê Batê Olayı-2

Ferhad Yeşîl

Wergirtinên Bê Nîşandayîna Çavkanî

Roşan Lezgîn

Ferhenga Jîn

Dr. Zorab Aloian

Pêkhatiyên Kovara Vate

Redaksiyon

Serrastkirina Hinek Xeletiyên Hejmara (2.) ya Kovara BÎR