haber_1937_temmuz_18_-1

Elî Şêr û Şêx Ebdurehîm
Şêx Salihê Mîrqulîya