İsmail Beşikci/ Cendere II

0
Doğan Karaağaç’ın Cendere romanının ikinci cildi yayımlandı. Doğan Karaağaç Cendere II,  Haziran 2021, Alan Yayıncılık,  286 s. Yazar Doğan Karaağaç, burada, Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi’ni, tutuklulara karşı yürütülen aşağılayıcı muameleyi, işkenceleri, insanlık dışı, çağdışı insan ilişkilerini...

İsmail Beşikci/Destar Kitap-Kafe

0
Bu yazıda, Ankara’da, müşterilerine, özellikle öğrencilere hizmetini sürdüren Destar Kitap-Kafe hakkında bazı açıklamalar yapmaya çalışacağım.                                                           *** Yıl 1948.  Bu yıl, 21 Temmuz 1948’de, Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’n de, Pertev Naili Boratav (1907-1998 ),...

İsmail Beşikçi/ Bilim Ahlakı

0
18 Temmuz 2018 günü ZerNews internet sitesinde, Mirza Muhammed’in bir yazısı yayımlandı. Bu yazıda, Mirza Muhammed, Arap tarihçisi İbnu’l Esir’in (1160-1233) 12 ciltten oluşan İslam Tarihi isimli çalışmasından söz etmektedir. Bugün Artuklu Üniversitesi rektörü...

İsmail Beşikci/ Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019

0
19 Mayıs 2019 günü Cumhuriyet Gazetesi yüz sahife olarak yayımlandı. Profesörler, basın mensupları, emekli askerler, sivil toplum kurumlarının temsilcileri, sendikalar, bazı siyasal partilerin yöneticileri, sporcular, spor yönetimi temsilcileri vs.  yazılarıyla, demeçleriyle… 19 Mayıs’ın yüzüncü...

İsmail Beşikci/ Kürdçe derslerinin önemi

0
Ailelerin, orta öğretimde, seçimlik derslerde, çocuklarını Kürdçe’ye yönlendirmelerinin önemi büyüktür. 50, 60, 70 yaşındaki Kürdlerin, evlerinde, çarşıda-pazarda, kahvehanelerde, Kürdçe konuşmaları şüphesiz çok iyidir. Ama bu, geleceği belirleyen bir durum değildir. Geleceği belirleyenin çocuklar olduğu açıktır....

İsmail Beşikci/ Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri

0
İttihat ve Terakki’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nu, Türk milleti odağında yeniden organize etmek gibi bir tasarımı vardı. Adriyatik Denizi’nden Çin’e kadar uzayan topraklarda bir imparatorluk kurulacak, ama, bu imparatorluk sınırları içinde sadece Türkler yaşayacaktı. Bu, Osmanlı...

İsmail Beşikci/ Teknoloji, Bilim, Eğitim

0
18 Nisan 2019 günü, Erbil Politeknik Üniversitesi’nde Teknoloji, Bilim, Eğitim konulu bir konferans vardı. Konferansı, Muhammed Zengene Kürdçe’ye çevirdi. Konferans şöyle gelişti: Teknoloji Batı’da gelişti. Teknolojinin gelişiminin temelindeyse, bilim yönteminin gelişmesi vardı. Tarihte, özgür düşünce üzerinde...

İsmail Beşikci/ Alevilik Üzerine II

0
Alevilik Üzerine başlıklı ilk yazı 1 Ocak 2020 tarihin taşımaktadır. (nerinaazad, zazaki.net, 1 Ocak 2020) Bu yazı, Aleviler ve Sosyalistler yazısına (nerinaazad 4 Şubat 2021) güncelleştirilerek ek olarak da konulmuştu. Bu yazıda, Rêya Heqîyê inancıyla...

İsmail Beşikci/ Uygur Türkleri

0
Türkiye Günlüğü Dergisi, Uygur Türkleri ile ilgili özel bir sayı yayımladı. Derginin kapağında, ‘Doğu Türkistan Türkiye’dir’ ifadesi yer alıyor. Bu ifadenin altında (Şayet utanma duygusunu büsbütün yitirmediysek!...) şeklinde bir ifade daha var. (Türkiye Günlüğü, Sayı...

İsmail Beşikçi/ Hapisdeki  DDKO

0
Devrimci Doğu Kültür Ocakları 1968 yılı başlarından itibaren üniversitede eğitim gören Kürt gençlerini kucaklayan yeni bir örgüt kurulması yolunda çalışmalar yapıldığını duyardım. Kürt gençleri arasında bu tür konular konuşulurdu. 1969 baharında bu çalışmalar sonuçlandı. Yeni...

Nivîsên Nú

Sernivîsên Reş