Kurdistan

hejmar: 1

Sala yekemîn/Birinci sene, 30 Kanûna Sanî 1335/ 30ê Kanûna Paşîn 1919

Salek 200, 6 mang 120, 3 mang 70 quruşan e.

Seneliği 200, 6 aylığı 120, 3 aylığı 70 kuruştur.

Siyasi dışında her konu mevzubahistir ve her dil ile haftada bir defa neşrolunur mecmuadır.

(Ji dervayê sîyasetê behsê her babetê tête kirin. Kovareke hefteyî ye û bi her zimanî tête çapkirin).

Têdeyî/Mûnderecat

Mûlahaza (Raman)/ A. Mehmed Şefîq

İlim ve ûlemanın gaye ve hedefi/ Mehmed Mîhrî

Nereye gideceksin?/ Abdullah Cevdet

Kürd edebiyatından bazı örnekler/ Mehmed

Baskı ve gelişim/ Hakkarili Rahmi 

Sevgi ve muhabbet selamı Kurdistan tepe ve dağlarına olsun/ Mîhrî 

Müsemmasız isimler ve İsimsiz müsemmalar/ M. M.

Îrfan: Kürdçe, Türkçe, Arapça,  Farsça ve Fransızca lûgat/ M. M. 

Nushası 5 kuruştur. /Nusxa wê 5 quruşan e.

Necmî İstikbal Matbaası

Bersiv bide

Ji kerema xwe re şiroveya xwe binivsîne
Ji kerema xwe re navê xwe binivsîne