Hetawî Kurd – 1

Parvekirin
Naveroka berêHetawî Kurd – 2
Nivîsa di rêzê de Serbestî

Bersiv bide

Ji kerema xwe re şiroveya xwe binivsîne
Ji kerema xwe re navê xwe binivsîne

*