Seîd Veroj/ 20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Kürd Dili Üzerine Çalışmalar-9

0
1918-1922 yıları arasında Kürd dili üzerine çalışmalar 30 Ekim 1918’de Mondros Antlaşması’nın imzalanmasıyla, İttihat ve Terakki yönetimindeki Osmanlı İmparatorluğu mağlup olarak fiilen dağılmış ve başkent İstanbul müttefik kuvvetlerinin kontrolüne geçmiştir. Bu süreçte Kürdler de yeni...

BÎRA ME- İbnû’l Reşid/ Vaziyeti Umumiye-i Ekrada Bir Nazar [Kürtlerin Umumi Vaziyetine Bir Bakış]

0
(Kurdistan, No: 8; 2 Mayıs 1335) Bugünkü alemin vaziyeti karşısında; Kürd efkar-ı umumiyesinin (kamuoyunun) hazırlanması, Kürd milletinin geleceği noktayı nazarından ne kadar zaruri ve mühim ise, ‘’Kürd muhacirlerinin durumlarının ıslahı ve yurtlarına lüzum-i iadeleri de...

Müslüm Üzülmez/ Öfkelilerin Öfkesi: “Yeraltı Edebiyatı

0
Okuduğumuz bir kitap bazen hafızamızda kayıtlı yaşanmışlıkları anımsatıp anlatmamıza neden olabilir. Robert Darnton’un Eski Rejimde Yeraltı Edebiyatı* isimli kitabını elime alıp okumaya başlayınca illegal yayınlarla tanışmam geldi aklıma ve sayfaları çevirdikçe de zihnimde kendi...

Seîd Veroj/ Dünden Bugüne Kürdçe Eğitim-Öğretim Talebi ve Seçmeli Kürdçe Dersi-2

0
Seçmeli Kürdçe dersi ve sonuçları “Cumhuriyet’in İlk Kürt Raporu” yazarı Derviş Hüseyin Hüsnü’nün ta 1924’te belirtiği gibi; “Dolaştığım 5-6 Kürd vilayetlerinde, “Herkes mahalli lisanı (yerel dili), Kürdçeyi konuşur. İçerilere gidildikçe Türkçe konuşanlar vilayet merkezlerinde bile...

BÎRA ME-Babanzade İsmail Hakkı/ Kürdlüğün Tealisi (Yükselmesi)

0
Kavimler de şahıslar gibi iki gıda ile hayatlarını idame ve devam etmeye muktedir olabilirler. Mane­vi gıda ve maddi gıda.... Maddi gıda cismin, manevi gıda ruhun bekâ ve ilerlemesine hizmet eder. Fakat ruhi ihtiyaçları oluşmamış...

İzzet Melih/ İleri (Atî) Gazetesi’ne (Seyyid Abdulkadir’e Dair)

0
1851'de Şemdinan'da doğan Seyyid Abdulkadir Efendi; 1880 Şeyh Ubeydullah liderliğindeki Kürd hareketinde öncü liderlerden biriydi, 1908'de kurulan Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti ve 1918'de Kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti başkanıydı. Ayan Meclisi üyeliği ve kısa...

Baran Zeydanlıoğlu/ Peder Andrus Mardin’den Bildiriyor (1902)- Kurt İsmail Paşa, Kürdler Ve Hamidiye Alayları

0
Avrupalı ve Amerikalı Hristiyan misyonerler, düzenli ve de resmi onaylı olarak Osmanlı İmparatorluğu dahilindeki vilayetlerde yerleşkeler, okullar, kiliseler, dispanserler ve misyon merkezleri kurmuş, temsil ettikleri kurum, organizasyon ve mezhebin felsefesini yaymayı yüzyıllarca sürdürmüşlerdir. I....

Seîd Veroj/ Komara Kurdistanê Berîya 77 Salan Hate Ragehandin

0
“Ez dê bi hemû dinyayê bidim dîyarkirin ku di Komara Kurdistanê de bi zilm û terorê tiştekî çareser nabe.” (Qazî Mihemed) Di roja 22.01.1946an da damezirandina Komara Kurdistanê li meydana Çarçira ya bajarê Mehabadê hate ragehandin....

M. Hüseyin Taysun/ Kuzey Kürdistanlı Siyasetçilerin Parlamenterlik Aşkı Ve Seçimler

0
Kurulduğu günden günümüze kadar aradan bir asır geçmiş olmasına ve onlarca iktidar değişimine rağmen TC Devlet yapısı ve anlayışında Kürd halkının varlığı ve kimliğinin inkarı konusunda zerre kadar bir değişim ya da herhangi bir...

Burhanettin Yasin/ Kürtler: Genel Bir Özgeçmiş

0
Kürtler ve Kürdistan       Kürtler, birkaç bin yıldan beri Kürdistan olarak tanınan etnik topraklarda yaşamışlardır. Kürtlerin soyu, çoğunlukla, ikinci bin yılın sonlarında Orta Asya’dan İran platosuna gelen bir kabile olan Medler’e dayandırılır. Medler, M.Ö. 550’de...

Nivîsên Nú

Sernivîsên Reş