Law Reşid/ Bir tarih olayı

0
GİRİŞ: Tarih olaylarının yayınlanıp eleştirilmesi için hiç olmazsa çeyrek yüzyıllık bir zamanın geçmesi gerektiği, tarih bilimince kabul edilmiş temel kurallardandır. Ancak bu kuralı, olayları tarihleriyle birlikte kaydetmekle görevli resmi devlet görevlilerince kaydedilmiş olaylara uygulamak doğru...

Mehmed Mihri/ Yusuf Ziyaüddin Paşa’nın “El-Hediyyetü’l-Muhammediyye fi’l-lugati’l-Kürdiyye” eseri

0
Merhum Yusuf Ziyaüddin Paşa, Kudüs eşrafından Beni Mahzun ailesinin büyüklerine mensuptur. Merhum Paşa, Bitlis vilayetinde kaymakam iken Siirt alimlerinden ve Kürdistan’ın büyük bir ilim hanedanı “Molla Halil Hanedanı”na mensup olan Molla Hamid’in ve Molla...

Rohat Alakom/ Serpêhatiya ”Doktor Daniel” li Swêdê

1
Di dawiya sedsala 19an û destpêka sedsala 20an de bi seden kesên ji neteweyên ne-misilman berê xwe dane Ewrûpayê ji bo parsektiyê bikin. Kurd wek sedemê hemû belangazî û perîşaniya xwe nîşan dane. Berî...

Seîd Veroj/ Salvegera 110an a Rojnameya Serbestî*

1
“Sed qa’îme û qesîde kes naykirrê be pûlê Rozname û cerîde kewtote qîmet û şan.” Hecî Qadirê Koyî Destpêk Dema behsa dewreya sereke ya rojname û rojnamevanîya kurdan bibe, bêguman divê navê Serbestî û xwedîyê wê Mewlanzade...

Kurdîzade Ahmed Ramiz/ Reşbelek

0
 Reşbelek Piştî wacibatên li ser me, ez dibêjim ku heta îro, her çiqas zanyar, fazîletdar/dilpak, edebîyatvan û nivîskar, ji cins û qewmê Kurdan hatine jî, eger tu komek zehf hindik jê derxînî, ew jî wek...

Seîd Veroj/ Di derbarê Kurdistanê de raporta Mr. Trotter û bersiva Ebdurehman Nacim

1
Ji şerê salên 1877-1878an ê dewleta Osmanî û Rusya şûn ve, di pêşengiya siyasî û civakî ya tevgera Kurd de jî guherînên girîng ên nû çêbûne. Pêşengiya tevgera Kurd, ji rêvebirên mîrnişîniyan derbasî ulema...

Abdullah Cevdet/ Bir Hitab

0
İster kalemi olsun, ister pratiği olsun dünyada hiç büyük bir eser yoktur ki büyük bir cesaret ve yürekliliğin yardımıyla meydana gelmiş olmasın. Kürd gençlerine bu “prensibi” şiddetle arz ederim. Milliyetlerin öne çıktığı ve oluştuğu...

Kurd di Mesalik ul-Ebsara Îbn Fedlullah el-´Umerî (1301-1349) de

1
Şehab ed-Dîn Ehmed Ibn Fedlullah el-´Umerî (1301-1349) vê berhema xwe ya berfireh ya bi navê Mesalik el-Ebsar we Memalik el-Emsar nêzî 650 sal berê weke ansiklopediyeke wêjeyî, dîrokî, erdnîgarî (coxrafya), dînî, zagonî (qanunî) siyasî...

Kürd Kadınları Teali Cemiyeti Nizâmnâmesi

0
Madde 1: Merkezi İstanbul'da olmak üzere Kürd Kadınları Teâli Cemiyeti ünvanıyla bir mahfil küşûd olunmuşdur. Madde 2: Cemiyetin maksadı: Kürd kadınlığının asrî zihniyetle teâlî ve inkişâfını te'min etmek, âile hayatında esâsî, ictima'î ıslahâtı istihsâl eylemek,...

Seîd Veroj/ Sê Sirgûnên Peymana Lozanê: Elî Îlmî, Zeynelabidîn û Mesûd Fanî

0
JÎN, j. 11 Binkey Jîn pdf Malbata Fanîzadeyan  Abdulbaqî Mehmed Fanî Efendî, lawê Ehmed Înayettulah Efendî yê Silêmanî ye. Malbata wan bi paşnavê “Fanî” û “Fanîzade” têne naskirin. Bavkalê wan bi eslê xwe...
671BelêkirinBiecibîne

Nivîsên Nú

Sernivîsên Reş