Dr. Nuri Talebanî/ Kerkük’ün Demografik Yapısını Değiştirme Siyasetinin Dünü Bugünü

0
(Iraklı Kürt yazar ve araştırmacı,  Londra) Arapça'dan Çeviren: Mamoste Qedrî (Prof Dr. Kadri Yıldırım) Kerkük, değişik süreçlerde hüküm süren Erdelan (hicrî 617-1284) ve Baban (hicrî 1106-1267) emirliklerinin bir parçası iken, daha sonra Osmanlılar döneminde miladî 1879 yılına...

Dr. Helkewt Hekîm/ Kerkûk di nivîsên gerîndeyên Fransîyan de

0
Fransiyan girîngî nedane herêmên kurdan, bi qasî ku Îngilizan girîngî daye wan herêman. Eger em binêrin li naveroka pirtûk û gotarên ku di sedê hijdehan û nozdehan de hatine çapkirin, dê ev tişt xweş bête...

Başkan Qazî Mihemed, Sedrî ve Seyfî Qazî’nin İran Mahkemesindeki Savunması

0
Yüzbaşı Keyomers Salih: “Qazîlerin mahkemesinin sonuçlanması ve idam edilmelerinden sonra, ben bu olayların tümünü mübalağasız ve eksiksiz bir şekilde Mehname’de ve önemli olayları da Tac Kiyanî broşüründe yayınladım. Ancak dağıtmadan önce, askeri mahkeme tarafından...

Hizanizade Kemal Fevzi/ Bir Cevap [1]

0
Geçen haftalarda yayınların bırakıldığı yerde yedinci nüshada Mirza-yi Ciziri Hazretlerinin “Bir Sual” adlı önemli bir makalesine tesadüfen gözüm ilişti. Sual cidden mühim ve derin idi. Ne fayda ki; fazıl muhterem cevabını -sathi olarak- makalesinin...

BÎRA ME- A. Aziz Yamûlkî/ Direfşî Gaveyanî Münasebetiyle Bir Teklif

0
(Kurdistan mecmuası, sayı: 14, 23 Eylül 1335 / 223 Eylül 1919) Her ferdin, her milletin mazisinde birçok mühim günlere tesadüf etmemek kabil (mümkün) değildir. Asırların geçmesiyle gittikçe mazinin (geçmişin) derinliklerine gömülen o günlerin yıldönümünde onları...

BÎRA ME- Kürd Delegasyonu Heyeti Reisi Şerif Paşa Hazretlerinin Sulh Konferansı’na Takdim  Ettiği Muhtıranın...

0
(Kurdistan Mecmuası, Sayı: 9-10-11-12) 1 Geniş bir ölçü dahilinde emperyalist bir gayeyi hedefleyen Ermeni isteklerinin bugün resmen ilan edilmesi üzerine, Kürdlerin de isteklerini Sulh Konferansı huzurunda daha açık bir eda ile ve ayrıntılı bir şekilde sunabileceği...

Kürd Kadınları Teali Cemiyeti Nizâmnâmesi

0
Madde 1: Merkezi İstanbul'da olmak üzere Kürd Kadınları Teâli Cemiyeti ünvanıyla bir mahfil küşûd olunmuşdur. Madde 2: Cemiyetin maksadı: Kürd kadınlığının asrî zihniyetle teâlî ve inkişâfını te'min etmek, âile hayatında esâsî, ictima'î ıslahâtı istihsâl eylemek,...

BÎRA ME-Kake Heme (Mehmed Mihri)/ Türkiye Milliyetperverleri

0
(Kurdistan Mecmuası, No: 19) Avrupa gazetelerinin ihbarlarına binaen Türkiye milliyetperverleri (vatanseverleri) üzerinde İtilaf Devletleri’nin müttefiken (birlikte) hareket edeceklerini karara bağlamışlardır. Şu haberin mûfad ve mazmunundan (kavram ve içeriğinden), adalet, insaniyet, siyaset, ilim ve hukuk noktayı nazarından...

Pavel Anatolîyeviç Sûdaplatov/ Îstixbarat û Kremlîn

0
Barzanî bi çavê xerîba (biyanîyan) Nivîskar: Pavel Anatolîyeviç Sûdaplatov Werger ji Rûsî: Doç. Dr Ekrem Önen Ev nivîsa jêrîn ji pirtûka Pavel Anatolîyeviç Sûdaplatov a ku bi zimanê Rûsî, di bin navê "Îstixbarat (muxaberat) û Kremlîn" de...

Seîd Veroj/ Elazığ Kürdistan Teali Cemiyeti Şube Reisi: Mehmed Abdullah Cevdet – 2

0
Kürdistan Teali Cemiyeti (KTC), Mondros Ateşkes Antlaşması’nın (30 Ekim 1918) imzalanmasından hemen sonra legal olarak kurulan ikinci Kürd örgütüdür. İkinci örgüt diyorum çünkü ondan yirmi beş gün evvel Serbestî gazetesi sahibi Mevlanzade Rıfat, Emin...

Nivîsên Nú

Sernivîsên Reş