Seîd Veroj/ Ali İlmi Fani ve Ferda Gazetesi

0
Başlarken yazısında, zaman zaman Kürd basını-yayın faaliyetlerinin gelişim sürecine ve özellikle de ilk dönemine değineceğimi belirtmiştim. Bu bağlamda yıldönümü nedeniyle bugün Süleymaniye Kürdlerinden olan Ali İlmi Fani ve çıkardığı Ferda gazetesinden bahsedeceğim. Ferda gazetesi...

BÎRA ME-Hürmüzyari Aziz Bapir/ Amerika tahkik heyet-i reisi asaletli Mister Frayn cenaplarına

0
(Kurdistan Mecmuası, No: 13, Pazar, 31 Ağustos1335 (31 Austos 1919)/ 4 Zilhicce 1337) Millet-i Osmaniye’nin mukaderatı, yalnız Küçük Asya için değil; üç yüz milyonluk İslam alemi için en dehşetli bir heyecan dakikasını yaşarken zatı asilanelerinin...

Kürd delegasyonu reisi Şerif Paşa Hazretleri’nin Sulh Konferansı’na takdim ettiği muhtıranın tercüme suretidir

0
Kürd delegasyonu reisi Şerif Paşa Hazretleri’nin Sulh Konferansı’na takdim ettiği muhtıranın tercüme suretidir. (Kurdistan, no: 9, 11 Heziran 1335-R (11 Haziran 1919) Geniş bir kıyaslama dâhilinde emperyalist bir gayeyi hedefleyen Ermeni taleplerinin bugün resmen ilan...

Seyyid Ahmed Arif/ Kürdistan ve Kürdler

0
(Kurdistan, No: 4, 15 Mart 1335 (15 Mart 1919) Şimdiye kadar gerek özel hayatlarından ve gerekse yerleşik oldukları memleketten en az bahsedilen ve en az tetkikine lüzum görülen bir millet varsa Kürdler ve Kürdistandır. Halbuki...

Seîd Veroj/ Bir Kürdün Sahipliği ve Yönetiminde Çıkan İlk Günlük Gazete: Serbestî Gazetesi ve...

0
“Basın hürriyeti, geçmişleri kirli olanların hiç işlerine gelmez.” Ahmet Muhtar Paşa hükümeti 12 Temmuz 1912’de kurulduktan kısa bir süre sonra af çıkarılır, Mevlanzade Rıfat bu aftan istifade ederek tekrar İstanbul’a döner. “29 Temmuz tarihinde Serbestî...

Kamuran Ali Bedirhan/ Kurdistan – I

0
(Sebestî, sayı: 186, 26 Kanûn-î Evvel 1918): Barışın kuvvete değil, hakka istinat ile tesis edileceği insanın kaderine hakim olan siyasiler tarafından beyan ve ilan edildi. Demek ki insaniyet çehresi yeni şeklini, ilahi ve ebedi hak ve...

Kürt Ulusal Sorunu Hakkında Birleşmiş Milletlere Sunulan Kasım 1968 Tarihli Bildirge

0
I Ekselansları U Thant Genel Sekreter Birleşmiş Milletler New York, NY Kürt ulusu halen fiziksel varlığına yönelik topyekün bir ölüm kalım tehlikesi altında yaşamaktadır. Halen bu ulusun tepesi üzerinde ciddi tehditler sallanmakta ve bir yanılsamadan başak bir şey olmayan...

Celadet Bedirhan/ Kürdler ve Kürdistan: Kürdlerde ittifak

0
(Serbestî, no: 489, 8 Mayıs 1919): -İttifaka her zamandan ziyade muhtacız- Cemiyetlerin beka ve devamında, özellikle oluşum ve meydana çıkış dönemlerinde, ittifak ve yardımlaşmanın hakkıyla elde ettiği seçkin ve yüksek mevkii, şark ve batı uleması tarafından...

Keşfi/ Hareket-ı Milliyenin İçyüzü ( Milli Hareketin İçyüzü)[1]

0
Hareket-ı Milliyenin İçyüzü ( Milli Hareketin İçyüzü) Muharriri: Keşfi (Dünkü nüshanın devamı) Arıyor, tahkik ediyor (araştırıyor), O bugün İstanbul’da en yüksek otellerde ikamet eden bu gayri Müslim sırdaş da Paşaya güya rehberlik ediyordu. İşte bu adam vasıtasıyla...

Harputlu Ahmed Vehbi/ Kürdistana Seyahat

0
Kürdistan’a Bir Seyahat Kürdistan’a gidip icra-i seyahat etmek ve oranın ahvali mevku coğrafyasını, orada yaşayan insan kitlesini ve tarzı mahişetlerini (geçim kaynaklarını), anane-i ictimaiyelerini (toplumsal geleneklerini), Kürd adetlerini ve misafirperverliklerini yakından görüp tetkik etmek, islaha...

Nivîsên Nú

Sernivîsên Reş