M. M. (Mehmed Mihri)/ Îrfan: Kürdçe, Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca Lûgat

(Kurdistan sayı: 1, 2, 4, 30 Ocak 1919 ) Kürd dili hakkında çeşitli, pek çok eserler mevcuttur. Bu eserlerin bir kısmı Avrupa alimleri ve bilhassa Rus, Alman, İngiltere ve Fransız oryantalistleri tarafından yazılmış ve basılmıştır....

Kurd di Mesalik ul-Ebsara Îbn Fedlullah el-´Umerî (1301-1349) de

Şehab ed-Dîn Ehmed Ibn Fedlullah el-´Umerî (1301-1349) vê berhema xwe ya berfireh ya bi navê Mesalik el-Ebsar we Memalik el-Emsar nêzî 650 sal berê weke ansiklopediyeke wêjeyî, dîrokî, erdnîgarî (coxrafya), dînî, zagonî (qanunî) siyasî...

Mevlanzade Rıfat/ Ermeni Tehciri

Bazı vaka ve alınan kararları konuşma ve müzakere şeklinde tasvir ve tespit etmemi uygun görmeyenler var. Esasında bu tarz anlatım zordur, fakat sürükleyicidir. Muhterem okuyuculara hakikatleri göstermek, olayı önemine uygun olarak canlandırılarak aktörlerinin rollerini,...

İsmail Beşikci/ Kürt Hâkim

Yusuf Serhat Bucak’ın, Faik Bucak'la ilgili kitabı yayımlandı. Kitabın tam adı şöyle: Kürt Hâkim, Faik Bucak’ın Yaşamı, Avesta Yayınları, 2021, İstanbul. Faik Bucak (1919-1966) kitabı, başlıca üç bölümden oluşuyor. Yazar Serhat Bucak, birinci bölümde, Faik Bucak’ın...

Kürd Kadınları Teali Cemiyeti Nizâmnâmesi

Madde 1: Merkezi İstanbul'da olmak üzere Kürd Kadınları Teâli Cemiyeti ünvanıyla bir mahfil küşûd olunmuşdur. Madde 2: Cemiyetin maksadı: Kürd kadınlığının asrî zihniyetle teâlî ve inkişâfını te'min etmek, âile hayatında esâsî, ictima'î ıslahâtı istihsâl eylemek,...

Seîd Veroj/ Rojnamegerî û Kovargerîya Kurd (1898-1932)

Pêşgotin Ev xebata li ber destê we, pêkhatîye ji meqelayên hilbijartî yên ku di zeman û mekanên cihê cihê de hatine nivîsîn û pêşkêşkirin. Ji ber vê yekê; mimkun e ku li ser rewşa sîyasî...

Seîd Veroj/ Mewlanzade Rifat û Rojnameya Serbestî

Mewlanzade Rifat: Dema behsa qonaxa sereke ya rojname û rojnamegerîya Kurdan bête kirin, bêguman divê navê rojnameya Serbestî û Mewlanzade Rifat, di xetên pêşî de bêne lêkirin. Serbestî, yek ji rojnameya herî temendirêj a...

Seîd Veroj/ Sê Sirgûnên Peymana Lozanê: Elî Îlmî, Zeynelabidîn û Mesûd Fanî

JÎN, j. 11 Binkey Jîn pdf Malbata Fanîzadeyan  Abdulbaqî Mehmed Fanî Efendî, lawê Ehmed Înayettulah Efendî yê Silêmanî ye. Malbata wan bi paşnavê “Fanî” û “Fanîzade” têne naskirin. Bavkalê wan bi eslê xwe...

Seîd Veroj/ Komara Kurdistanê û Pêşewa Qazî Mihemed

Ciyê ji dayikbûn, malbat û perwerdeyî Qazî Mihemed, kurê Qazî Elî ye û Qazî Elî jî kurê Qazî Qasim e. Qazî Elîyê bavê Qazî Mihemed, zanyar û rewşenbîrekî navdar ê herêma Mukrîyan bû...

Rojnameya Kurdistan: (Jimar: 1, 20/10/1324-11/1/1946)

Kurdistan Belavoka hizra Partîya Demokrata Kurdistanê (Jimara 1, sala yekem, pêncşemba 20 -10 -1324/ 11- Janvîye (1) -1946) Kurdistan ji layê heyeta tehrîrîyê tête amadekirn  Wergera ji soranî: Kafî Alawî Amanca Me Niha ku axa Kurdistanê li her demekê...

Nivîsên Nú

Sernivîsên Reş

<-- wqqd9333 -->